OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Zaman İçinde Zaman

IMAG3699Zaman İçinde Zaman

Özdemir Nutku’nun yazılarını topladığı  ‘Zaman İçinde Zaman ‘ adlı kitabı Opus Yayınları arasında okura ulaştırıldı. Özdemir Nutku’nun çeşitli ulusal ya da uluslararası toplantılarda sunduğu bildiriler de bulunuyor, bu yapıtta.

 

konular

Özdemir Nutku ‘Zaman İçinde Zaman ‘ adlı kitabındaki konu başlıkları şöyle sıralanıyor:Türk gösterim kaynakları, At Meydanı, Bir gezginin gözüyle XVII. yüzyılda Edirne, Eski şenlikler, Osmanlı şenliklerinde donanma ve gece eğlenceleri, Bolluk simgesi nahıl, Osmanlı şenliklerinde spor, Osmanlı Şenliklerinde çocuk, Osmanlı şenliklerinde soytarılar, Osmanlı’da XVI. yüzyılda esnaf, XVII. yüzyılda saray kumaşları, Osmanlı’da geçit törenleri, Meddah, Aşık ve meddah öyküleri, XIV. yüzyıldan XVIII. yüzyıla kadar Bursalı kıssahanlar ve meddahlar, Karagöz’e kısa bir bakış, Karagöz üzerine düşünceler, Kukla üzerine,  Türk kuklası üzerine, Orta Oyunu’nda “yabancılaştırma” kavramı, Orta Oyunu’ndan Tuluat Tiyatrosu’na, XVI. yüzyılda III. Murad’a gönderilen Avusturya Elçilik heyeti ve “Stainach yazması”, Hırvat kökenli Avusturyalı Türk Murad Efendi ve III. Selim Tragedyası, eski İzmir’de tiyatro yaşamı, Darülbedayi Nutku Bey’in Türk denizciliğine katkıları.

“Türk şenliklerinin soytarılarından biri Tiryaki’lerdi. Evliya Çelebi, bunların durmadan afyon yiyen, nükteci, ince şakalar yapan kişiler olduğunu, kiminin asılmış gibi dili dışarıda, kiminin kaşınarak, kiminin hay-i buy ederek, kiminin afyonun etkisiyle hab-ı gaflete dalarak geçip gittiklerini belirtir. Yalnızca şenliklerde değil…” (s. 127)

Osmanlı

Özdemir Nutku ‘Zaman İçinde Zaman ‘ adlı yapıtında yer alan yazılar arasında Osmanlılar’a ilişkin olanları ağırlıklı olarak yer alıyor. Yapıtta Osmanlı’ya ilişkin olan yazılar arasında şunları sayabiliriz:Osmanlı şenliklerinde donanma ve gece eğlenceleri, Bolluk simgesi nahıl, Osmanlı şenliklerinde spor, Osmanlı Şenliklerinde çocuk, Osmanlı şenliklerinde soytarılar, Osmanlı’da XVI. yüzyılda esnaf, XVII. yüzyılda saray kumaşları, Osmanlı’da geçit törenleri,

“XVII. yüzyılda, Osmanlı imparatorluğu içinde dokunan Türk kumaşlarının yüksek nitelikli ve bunların üzerinde devletdenetiminin oluşu, dokumacılığı uzun bir süre en yüksek seviyede tutmuştur. başta da değindiğimiz gibi, XVII. yüzyıl yüksek nitelikli Türk kumaşlarının son örnklerini vermiştir.” (s.148)

Özdemir Nutku’nun   yazılarını topladığı ‘Zaman İçinde Zaman ‘ ı edebiyat araşatırmacılarının yanı sıra edebiyat severlerin de edinmesi gereken bir  kitap.

Mustafa ASLAN

—————–

Zaman İçinde Zaman (Yazılar), Özdemir Nutku, I. Basım:Opus Yayınları,İstanbul, Aralık 2014

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016