OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Zaman Döngüleri

Zaman Döngüleri

Roger Penrose’un evreni yöneten kuralları anlamamıza yardımcı olabilecek ‘Zaman Döngüleri (Kuantum Evreninin Olağanüstü IMAG3643Macerası) ‘ adlı yapıtı Kerem Cankoçak ve  Murat Metehan Türkoğlu ortak çevirisiyle okura sunuldu.

“Evren bariz bir şekilde son aşamasına girdiğinde – belki debu dönemi ‘çok sıkıcı çağ’ olarak da adlandırabiliriz – ilgimizi yoğun bir şekilde çekecek hiçbir şey olmayacak. İlgimizi çekecek en son heyecan verici olay, acı verecek kadar yavaş gerçekleşen Hawking ışıması sayesinde bütün kütlelerini kaybeden karadeliklerin…” (s.157)

“İkinci Yasa ve Altında Yatan Gizem” adı verilen ilk bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Rastgeleliliğin sürekli yürüyüşü,

Durum hesabı olarak entropi, Faz uzayı ve Boltzmann’ın entropi tanımı, Entropi kavramının sağlamlığı, Gelecekte entropinin engellenemez artışı, Geçmiş neden farklı?

“Büyük patlamanın Acayip Doğası” adını taşıyan ikinci bölümün konu başlıkları şunlardır: Genişleyen evrenimiz, Her yerde mikrodalga ardalan ışınımı, Uzayzaman, boş koniler, metrikler, konformal geometri, Kara Delikler ve uzayzaman tekillikleri,  Konformal diyagramlar ve konformal sınırlar, Büyük patlamanın özel olduğunu anlamak.

Üçüncü bölüm, “Döngüsel Konformal Kozmoloji (CCC) ” adını taşıyor. Bu bölümde yeralan konular şunlardır: Sonsuzlukla birleşmek, CCC’nin yapısı, Daha eski büyük patlama öncesi önerileri, İkinci yasayı uygun hale getirmek, CCC ve kuantum kütleçekim, Gözlemsel çıkarımlar.

“Kütleli parçacıklar henüz etrafımızdayken fakat kütleleri yavaşça bozunuyorken, uzayzaman metriğimizi kesin olarak tanımlamak için parçacıkların durgun kütlelerini kullanma fikrini, hala benimseyecek miyiz?” (s.168)

Evreni daha iyi anlamak için  Roger Penrose’un ‘Zaman Döngüleri (Kuantum Evreninin Olağanüstü Macerası) adlı yapıtını okuyabilirsiniz.

Mustafa ASLAN

—————————-

Zaman Döngüleri (Kuantum Evreninin Olağanüstü Macerası), Çevirenler: Kerem Cankoçak ve  Murat Metehan TürkoğluRoger Penrose, I. Basım:Alfa Bilim Dizisi, İstanbul, Eylül 2015

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016