OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Yurttaşlar

IMAG3433Yurttaşlar

Simon Schama’nın ‘Fransız Devriminin İçerden Tarihi – Yurttaşlar’ adlı yapıtı Everest Yayınları arasından okurla buluşturuldu.

“Başka yerlerde, insanın neden olduğu tahribatlar coğrafyanın ya da iklimin acımasızlıklarını daha da kötüleştirmişti ve köy cahierleri fiziksel durumlarını değerlendirdikten sonra, köylülerin yaşamını özellikle zorlaştıran ruhsatlı zorbaların uzun bir listesini veriyorlardı. Hem devletin hem seigneurün vergi tahsildarları, icramemurları, Tarn’daki Comberouger’de günde otuz kuruş ücret alıp, yerel ahaliye dehşet salarak vergi ödettiren ya da elinde ne varsa zorla alan potuer de contraineler her zaman listenin başında yer almaktaydı.” (s.305)

konular

Simon Schama’nın ‘Fransız Devriminin İçerden Tarihi Yurttaşlar’ adlı kitabında yeralan bölümler ve konu başlıkları şöyle sıralanıyor:Birinci bölüm “Tadilat” adını taşıyor. Bu bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Mavi ufuklar, kırmızı mürekkep, Saldırıya uğrayan mutlakiyet, Bir yurttaşın kültürel yapılanması, Modernliğin maliyetleri.

İkinci bölüm “Beklentiler” adını taşıyor. Bu bölümdeki konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Beden siyaseti, İntiharlar 1787-1788, Şikayetler 1787 Sonbaharı–1788 İlkbaharı, Bir ulus uydurmak, Bastille Temmuz 1789.

“Tercihler ” adını taşıyan üçüncü bölümdeki konularının başlıklarının sıralanış biçimi şöyledir: Akıl ve akılsızlık Temmuz-Kasım 1789,İnanç hareketleri Ekim 1789-Temmuz 1790, Ayrılıklar Ağustos 1790-1791, “Marseillaise” Eylül 1792-Ocak 1793, Pis kan Ağustos 1792-Ocak 1793.

“Erdem ve Ölüm” adını taşıyan dördüncü bölümde yeralan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Halkın düşmanları Kış-İlkbahar 1793, “Gün terör günüdür” Haziran 1793-Frinaire yıl II (Aralık 1793), Alçaklık siyaseti, Binyılcılık Nisan-Temmuz 1794, Sonsöz.

” Devrimci Fransa aynı zamanda hem gençleşmiş büyük bir Avrupa gücü, hem kırk bin seçilmiş komününün oluşturduğu bir konfederasyon olamazdı. Bir noktada liderleri, anayasal yetki devrinin merkezi devlet iktidarı çıkarına katı bir şekilde sınırlandırıldığı Britanya İmparatorluğu modeline mi, yoksa ulusal yönetimin rıza gösteren taşra seçmenlerinin aracısı olmasının -teoride- öngörüldüğü cumhuriyetçi Amerika’ya mı yakın olacağına karar vermek zorunda kalacaklardı. ” (s.499)

Simon Schama’nın  Farnsız Devrimi konusundaki ayrıntılı ‘Fransız Devriminin İçerden Tarihi Yurttaşlar’ adlı yapıtı günümüz dünyasının nasıl  şekillendiğini anlamak için okumak gerekiyor.

Mustafa ASLAN

———————

Fransız Devriminin İçerden Tarihi – Yurttaşlar, Simon Schama, Çeviri:Ahmet Fethi, I. Basım:Alfa Yayınları Tarih Dizisi, İstanbul, Mayıs 2015

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016