OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Yurttaş Kane

20160111_184623Yurttaş Kane

Orson Welles’in ünlü filmi, bugün de en çok izlenen filmler arasında yer alan ‘Yurttaş Kane’ (Citizen Kane) adlı yapıtıyla ilgili Laura Mulvey’in kaleme aldığı kitap  aynı adla okurla Alfa Yayınları sinema dizisinden buluştu.

80. yılına doğru yurttaş kane

‘Yurttaş Kane’ filmi gösterime sunulduğu yıllarda, izleyenler ve yapımcıları gelecekte önemöli bir yapıt olacağı konusunda fazla bir beklentileri var mıydı? Film seksen yıla yaklaşırken geride bırakırken, arkada kalan yıllara meydan okuyor. Bu meydan okumanın altında yatan gerçek ise filmin yüklendiği ileti ve sanat değeri konusunun tartışılmaz duruma gelmesi olarak söyleyebilirim.

medya ve siyaset

‘Yurttaş kane’ medya siyaset ilişkisini okura bileşenleriyle sunuyor. Bir medya patronunun elinin kolunun nerelere kadar uzandığını görüyoruz. Basının toplumda yaşananları görmeden gelmesinin altında  bu ikilinin müthiş ilişkisinde yatıyor. urttaş kane adlı filmde de Amerika’da yaşanan ekonomik buhranın görülmezden gelinmesi ve halkın basına duyduğu güvenini yitirmesi..

“Basın 1930’lu yılların ilk yarısı boyunca, bir buhranın belirtilerini görmezlikten gelmeyi ya da küçümsemeyi başardı. 1936 başkanlık  kampanyasında, basının yüzde sekseninden fazlası Roosevelt’e muhalefet ediyordu… Ve Roosevelt yazı işleri müdürlerini uyarınca, kaybeden basın oldu.1930’lu yılların sonlarındaki kamuoyu araştırmaları, 30 milyon Amerikalının, yaklaşık üç Amerikalıdan birinin, basının dürüstlüğünden kuşku duyduğunu gösteriyordu.” (s.64)

1941 yılında Orson Welles’in çektiği bugün de zevkle izlenen ve güncelliğini koruyan Yurttaş kane’ adlı filmle ilgili Laure Mulvey’in yapıtı filmle ilgili bilgiler dışında sinema ve dönemle ilgili önemli bilgiler de veriyor.

 

Mustafa ASLAN

—————————–

Yurttaş Kane (Film), Laura Mulvey, Çeviren: Kemal Atakay, I. Basım:Alfa Yayınları Sinema Dizisi, İstanbul, Kasım 2015

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016