OkulBil TV

Eğitim - haber - Sanat

mustafa aslan’ın YILAN ISLIĞI’yla ilgili yazıları

ORHAN ÇUBUKÇU’nun Nevzat Üstün Öykü Başarı Ödiülü’nü alan “Yılan Islığı adlı öykü kitabında yer alan ürünler dünden bugüne yaşanan değişimleri rahatlıkla görebileceği

öykülerden oluşuyor.

‘YILAN ISLIĞI’NDA ÇOCUKLAR

 

Orhan Çubukçu’nun 1981 yılında Nevzat Üstün Öykü Başarı Ödülü’nü alan ‘Yılan Islığı’ adlı öykü kitabında yer alan öykülerde çocuklara ayrı bir yer ve önem veriliyor.

Orhan Çubukçu’nun ‘Yılan Islığı’ adlı öykü kitabında yer alan öyküler içinde çocukları anlatan öyküler arasında  ‘Oyun Başladı’ adlı öykü öne çıkmakla birlikte ötekileri arasında çocukları anlatanlar da yer alıyor.

 

Eğitim, oyun ve çocuk

 

Orhan Çubukçu ‘Yılan Islığı’ adlı kitabındaki öykülerden ‘Oyun Başlıyor’da çocuğun doğal haklarını savunuyor. Bunların başında eğitim hakkı geliyor. Çocukların çeşitli nedenlerle eğitiminin yarıda kalmasına, sürdürememesine kesin bir dille karşı çıkıyor.

Çocukların eğitimini sürdürmesi konusunda ısrarını öykünün başından sonuna kadar sürdürüyor. Okulu bırakıp çalışmak zorunda kalan ya da çalışmak zorunda bırakılan çocukların durumunu  ‘Ömer’ adıyla simgeleştirdiği kahramanı aracılığıyla okura aktarıyor. Yazar sadece sorunu ortaya koymakla kalmıyor, çözüm yollarını da gösteriyor. Öyküde, anlatıcı, çocuk kahramanlarla birlikte olumsuz durumları ortadan kaldırmak için harekete geçiyor. Sorunun çözümüne yönelik görüşler ileri sürmekle kalmıyor, kahraman aracılığıyla çözüme adım adım gidiyor. Çözüm yolunda karşılarına çıkacak zorlukları ve nasıl aşılması gerektiğini de veriyor.

 

‘Kavuın… Peynir… Ekmek,’ Hacıyatmaz,’ ‘Hamam Böceği’ ve ‘Grev’ (Yeni Ufuklar dergisinin öykü birincilik ödülü ) adlı öykülerinde de çocuklar önemli bir yer tutuyor. Çocuk sevgisi, sokak çocukları ve insan yaşamının önemli bir yerinde çocuğun olması gerektiği gibi konulara değiniliyor. Bunlar da yazarın çocuklara bakışını göstermeye yetiyor.

 

“Çocuğu olmak iyi şey abi, ne var ki sokaklarda sahipsiz büyüyenleri görürüm de, yüreğim burkulur.” (s. 62)

 

Orhan Çubukçu ‘Yılan Islığı’ adlı kitabında yer alan öykülerinde çocuk ve çocuğa ilişkin sorunlar belirgin bir yer tutuyor. Yazar öykülerinde sorunu vermekle kalmıyor, çözüm yolları da öneriyor.

 mustafa aslan

———————————————————

Orhan Çubukçu, Yılan Islığı (öykü), Ödül Alan Kitaplar Yayınevi,İstanbul, I:Basım: Aralık 1981

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016