OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

YENİÇERİ

IMAG4003YENİÇERİ

Hakan Kağan’ın ‘Yeniçeri’ adlı romanının yeni basımı Kapı Yayınları tarafından yapıldı.

ZOR BİR DÖNEM

Osmanlı’nın zor bir dönemi anlatılıyor, Hakan Kağan’ın ‘Yeniçeri’ adlı romanında. II. Selim zamanında yapılan yenileşme hareketlerine karşı yeniçerilerin karşı koyuşunu anlatıyor. Neden yeniçeriler? Çünkü III. Selim Nizam-ı Cedit ordusunu geliştirmeye çalışınca karşısında yeniçerileri buluyor. Padişahı tahttan  indirip, bir başkasını padişah olarak tahta getirmeyi başaran yeniçerilerin neler yaptıklarını okuyoruz.

“Gece yarısı isyan gibi ağır bir sırrı yüreklerinde saklayarak dağıldılar. Ertesi gün, gizliden gizliye ocaklı isyana teşvik edildi. Sadece yeniçeri odalarında değil, bekar hanlarında, kahvehanelerde ve Bektaşi tekkelerinde de gizli bir koşuşturma vardı.” (s.213)

FRANSIZ İHTİLALİ VE OSMANLI
Franszı İhtilaliyle birlikte Osmanlı İmparatorluğu gibi çok uluslu devletler parçalanma sürecine girdi. Osmanlı’da bunu gören devlet adamları ise bir takım yenilik hareketlerine girişiyor, bu parçalanmayı önlemek için, ‘Yeniçeri’ adlı romanda anlatıldığı gibi. Ancak bu yenilik hareketleri direnişlerle karşılaşıyor.

“…Bu yenilikleri bir şekilde ülkemize getirmenin yollarını araştırdık. Frenk diyarına gönderdiğimiz bazı adamlar uzun yıllar oraları inceledi. Birbirimize hiç benzemiyorduk. Oradaki gelişmeleri aynen alsak devlet parçalanabilirdi. Selim Han tahta geçince hem Avusturya hem de Rusya ile harpteydik. İlk iş yenilikler için mağlubiyeti kabullenip sulh imzalamak oldu.” (s.115)

Hakan Kağan’ın ‘Yeniçeri’ adlı romanı bir yandan yenileşme hareketlerinin karşılaştığı engelleri verirken, bir yandan da Fransız İhtilalinin Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki olumsuz etkilerini veriyor.

MUSTAFA ASLAN

……………………

Yeniçeri (Roman), Hakan Kağan, Kapı Yayınları’nda I. Basım:Temmuz 2016, İstanbul

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016