OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

VİTRUVİUS’TAN MİMARLIK ÜZERİNE

ekokkokMİMARLIK ÜZERİNE

Çiğdem Dürüşken’in Latinceden dilimize kazandırdığı Vitruvius’un Mimarlık Üzerine adlı  yapıtı Alfa Yayınları arasında okura sunuluyor.

Yapıt, Çiğdem Dürüşken’in (yapıtı Latinceden Türkçeye kazandıran) Vitruvius ve De Architectura Üzerine yazdığı bir sunuş yazısıyla başlıyor. Bu sunuş yazısı okuru bilgilendirmenin de ötesinde yapıtı okuma kılavuzu özelliklerini taşımakla birlikte Roma mimarisi hakkında önemli da bilgiler veriyor.

I. Kitap “Mimarlığın Temel Bilgileri ve Şehir Planlaması” adını taşıyor. Birinci kitapta yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor:Mimarın eğitimi, Mimarlığın ilkeleri, Mimarlığın bölümleri, Şehirler için sağlığa uygun yerlerin seçimi, Surlar ve kulelerin inşası, Rüzgarlar ve şehir planlaması, Tapınak ve alanların seçimi.

II. Kitap “İnşaatın Başlangıcı ve İnşaat Malzemeleri” adını taşıyor. İkinci kitapta yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor:İlk insanların yaşamı ve medeniyete geçiş, Varlığın temel unsurları, Tuğla, Kum, Kireç, Puteoli volkanik tozu, Taş ocakları ve taşlar, Duvar örme teknikleri, Kerestelik ağaçlar, yayla ve ova köknarı.

III. Kitap, “Tapınaklar” adıyla sunuluyor. Üçüncü kitaptaki konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Simetrinin kökeni ve tapınak mimarisine uyarlanışı, Tapınak biçimleri, Sütun aralığına göre tapınak planları, Tapınak inşası:Temeller, İyon düzeni sütunların oranları.

IV. Kitap “Korint, Dor ve Etrüsk Düzeni Tapınaklar” adını taşıyor. Dördüncü kitaptaki konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Üç sütun düzeninin kökeni ve korint sütun başlığı, Sütunların üst yapı elemanları ve kökenleri, Dor tapınaklarının simetrisi, Kutsal oda ve ön girişi, Tapınak cephesinin yönü, Tapınak kapıları, Etrüsk düzenini sürdüren tapınaklar, Daire planlı tapınaklar, Sunaklar.

V. Kitap “Kamu Binaları” adıyla veriliyor. Kamu Binaları adlı beşinci bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Forum ve bazilika, Senato binası,Tiyatro, Armoni, Tiyatrodaki ses güçlendirici çanaklar, Tiyatro planı, Yunan tiyatroları, Tiyatronun kurulacağı yerin akustiği, Sahne binasının arkasındaki portikor ve yürüyüş yolları, Hamam, Palaestra, Limanlar, tersaneler.

VI. Kitap “Özel Konutlar” adıyla veriliyor. Özel Konutlar adlı altıncı bölümün konu başlıkları şöyle sıralanıyor:İklim ve mimari, Oran ve optk, Evlerin planı, Evlerin cephesinin yönü, Sosyal konum ve evler, Çiftlik evleri, Yunan evleri, Temeller ve altyapılar.

VII. Kitap “İnce İşçilik” adıyla veriliyor. İnce işçilik adlı bölümdeki konu başlıkları şöyle sıralanıyor:Zemin kaplamaları, Sıva için kireç hazırlama, Kemerli tavanlar ve sıvalar, Rutubetli yerlerde e yemek odalarında sıva işçiliği, Duvar resimlerine dair, Mermer tozu, Doğal boyalar, Zincifre, Zincifrenin hazırlanışı, Yapay renkler : Siyah, Mavi ve yanık sarı, Kurşun beyazı, Bakır yeşili, Yapay kırmızı zırnık, Mor, Yapay mor boyalar, Aşı sarısı, Malakit yeşili ve Hind çividi.

VIII. Kitap “”Su ” adını taşıyor. Su adını taşıyan bu bölümdeki konu başlıkları şöyle sıralanıyor:Su bulma yöntemleri, Yağmur suyu ve nehir suyu, Suların ayırt edici özellikleri, Suyun test edilmesi, Su terazisi, Su kemerleri, sarnıçlar, kuyular.

IX. Kitap “Güneş Saatleri ve Su Saatleri” adını taşıyor. Bu bölümdeki konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Burçlar kuşağı ve gezegenler, Ayın evreleri, Güneş ve takım yıldızlar,Kuzey takım yıldızları, Astrolojiye dair, Analemma çizimi, Güneş saatler, Su saatleri ve mucitleri.

X. Kitap “Makineler” adıyla yer alıyor. Sonuncu bölümde yer alan konu başlıkları ise şöyle sıralanıyor: Temel bilgiler, Yük kaldırmaya ve çekmeye yarayan düzenekler, Makinelerin hareketi, Su basmaya yarayan düzenekler:Tambur, tekerlek, Su değirmeni, Ktesibios’un tulumbası, Su orgu, Yol ölçer, Catapulta ya da Scorpio, Ballista, Mancınıkların ayarlanması, Kuşatma makineeri, Tosbağa, Hegetor’un tosbağası ve Savunma araçları.

 

Vitruvius’un Mimari üzerine adlı yapıtı Roma mimarisini vermekle birlikte mimarinin kökeni konusunda da bilgi veriyor aynı zamanda.

MUSTAFA ASLAN

……………………………

Mimari Üzerine, Vitruvius, Çeviren:Çiğdem Dürüşken, I. Basım:Alfa Yayınları, İstanbul, Mart 2017

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016