OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Varlık ve Zaman

Varlık ve Zaman

 

Varlığın Anlamına İlişkin Sorunun Serimlenişi

  1. Varlık Sorusunun Zorunluluğu, Yapısı ve Önceliği- Varlık sorusunu açıkça yinelemenin zorunluluğu, Varlığa ilişkin sorunun formel yapısı, Varlık sorusunun ontolojik önceliği, Varlık Sorusunun Ontik Önceliği
  2. II. Varlık Sorusunun Çalışılmasındaki Çifte Görev. İncelemenin Yöntem ve Planı
  3. 5. Varlığın Anlamının yorum ufkunun açığa çıkarılması olarak Dasein’ın ontolojik analitiği.6. Ontoloji tarihinin destrüksiyon görevi, İncelemenin fenomenolojik yöntemi, A. Fenomen kavramı, B. Logos kavramı, C. Fenomenolojinin önkavramı, 8. Bu denemenin planı.
  4. Birinci Kısım:Dasein’ın Zamansallık Olarak Yorumlanması ve Varlığa İlişkin Sorunun Transdental Ufku Olması Bakımından Zamanın Açığa Çıkarılması
    Birinci Ayrım:Dasein’ın hazırlık niteliğindeki fundemental analizi                                                        1. Hazırlık niteliğindeki Dasein analizi   analizi görevinin serimlenmesi-9. Dasein Analitiğinin Tema’sı, 10. Dasein analitiğinin antropoloji, psikoloji ve biyolojiden ayırt edilmesi, 11.Eksistensiyal analitik ve ilkel Dasein’ın yorumu. “Doğal Dünya Kavramını” elde etmedeki zorluklar.

    1. II. Dasein’ın Temel Konstitüsyonu Olarak Esasen Dünya İçinde Var Olma                                         12.İçinde-olmayı cihet alan, 13.Temellenmiş bir modus üzerinden içinde-olmanın örneklendirilmesi dünyayı bilme.                                                                                                                                          III. Dünyanın dünyasallığı, 14. Esas olarak Dünyanın dünyasallığı fikri, A. Çevreleyen dünyasallığın analizi, 15. Çevreleyen dünya içinde içinde karşılaşılan varolanın varlığı, 16. Çevreleyen-Dünyanın dünyevi niteliğinin kendini dünya-içindeki-varolanda beyan etmesi, 17.Atıf ve işaret, 18.İlintililik ve imlenim;Dünyanın dünyasallığı.                                                      B.Dünyasallık analizinin Descartes’teki dünya yorumundan ayırt edilmesi. 19. “Dünyanın” res extensa olarak belirlenmesi, 20.”Dünyanın” ontolojik belirlenimin temelleri, 21. Kartezyen “Dünya” ontolojisinin hermeneutik  bakımından tartışılması.                                                                                                                              C. Çevreleyen-Dünyanın çevreleyiciliği ile Dasein’in mekansallığı, 22.Dünya-dahilinde el-altında-olanın mekansallığı, 23.Dünya içindeki var olmanın mekansallığı, 24.Dasein’ın mekansallığı ve mekan.                                                                                                                                                                   IV  Birlikte-Varolma ve Kendi-Olma Olarak Dünya -İçinde-Varolma. “Herkes”– 25. Dasein’in kim olduğuna ilşkin eksistensiyal sorunun hareket noktası, 26. Başkalarının birlikte – Dasein’ı ve hergünkü birlikte var olma, 27. Hergünkü-kendi olarak – verolma ve herkes, 27. Hergünkü kendi-olarak – varolma ve herkes.                                                                                              V İçinde- Olmanın Kendisi                                                                                                           28. İçinde – olmaya ilişkin tematik analizin görevi,

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016