OkulBil TV

Eğitim - haber - Sanat

uyumsuz defne kaman’ın maceraları su(buket uzuner)-mustafa aslan

uyumsuz defne kaman’ın maceraları su(buket uzuner)-mustafa aslan

Buket Uzuner’in  ‘Bir Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları Su” adlı yapıtı iç içe geçmiş birkaç baskın izlek içeriyor. Bunlar arasında çevre ve kadının sorunlarının yanı sıra Kadıköy de hem izlek hem de kahraman olarak kendini duyumsatıyor.

çevre ve kadın

‘Bir Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları Su’ adlı yapıtta çevre sorunlarına dayalı olarak açıklanıyor, romadaki gelişmeler. Hatta kimileyin çevre sorunlarıyla insan sorunları arasında benzerlikler kuruluyor. Yazar, romanın genelinde çevrenin iy oldğu ölçüde insanın da mutlu olabileceğini imliyor.

Kadına uygulanan şiddetle çevreye ve çevredeki canlılara uygulanan şiddetin birbrinden ayırdı yoktur görüşü dile getiriliyor. Kadıköy iskelesindeki yaralı yunus balığı ile bir kadın arasında zaman zaman bağlantı kuruluyor.

Çevreyle ilgili yapılan kimi yasal düzenlemler de eleştiriliyor. Örneğin 2B yasası gibi. Yazar, 2B yasasının bir talana yol açacağı, ormanların yağmalanacağı görüşünüdile getiriyor.

Kadıköy

 

Buket Uzuner’in ‘Bir Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları Su ‘ adlı

romanında Kadıköy önemli bir uzam hem de kahramanlardan bir tanesiolarak okurun karşısına çıkıyor. Sıcak bir İstanbul yazında Kadıköy çarşısı, iskele ve sokakları okura bir film görüntüsü canlılığında veriliyor.

 

Buket Uzuner’in ‘Bir Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları Su ‘ adlı romanı günümüz sorunlarıyla eski Türk edebiyatı arasında bağlantı kurarak çevre ve kadın

sorunları ağırlıklı bir yapıt. Polisiye tadında, rahat ve zevkle okunan

bir roman.

——————-

Buket Uzuner’in ‘Bir Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları Su , I. Baım:Everest Yayınları, İstanbul-Mart 2012

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016