OkulBil TV

Eğitim - haber - Sanat

ürkek kuşlar

IMAG1010

Feyza Hepçilingirler’in kadınların ağırlığını duyumsattığı öykülerin yer aldığı ‘Ürkek Kuşlar’ adlı yapıtı Everest Yayınları arasında okura sunuldu.

kadınlar

Feyza Hepçilingirler’in  ‘Ürkek Kuşlar’  adlı öykü kitabında kadınlar öne çıkan izlek ve kadınların olduğu öykülerin çoğunlukta olduğunu söylemek yanlış olmaz. Onun öykülerini kimilerinde kadın bir anne, bir kaynana, ya da bir kız evlat olarak kendini gösteriyor. Kadın öykülerinin ağırlık kazandığı yapıtta, yeni eklenen dört öyküyü de katarak söyleyecek olursa sorgulayan kadınlarla karşı karşıyayız.

anne ve çocuklar

Feyza Hepçilingirler’in  ‘Ürkek Kuşlar’ da yer alan öykülerinin çoğunluğu anne ve çocuklar  arasında  geçiyor. Bunlar içerisinde de kız çocuklarla anneler arasında geçen öyküler öne çıkıyor. Anneler kızlarının hep de gereksinim duyulduklarında onlarla oluyorlar. Anne kimileyin felçli kocasının yerine dükkan işletiyor, aynı zamanda da felçli kocasına bakıyor, “Sevmek=Vermek”  adlı öyküsünde olduğu gibi. Kimi zaman bu annelerden biri oğlunun almak istediği kızı istemiyor. Kimileyin birbirini istemeyen iki kadın çıkıyor öykü kitabının sayfaları arasından.

yeni  öyküler

Feyza Hepçilingirler’in  ‘Ürkek Kuşlar’ adlı öykü kitabının yeni basımına dört öykü eklenmiş.  “Sevmek =Vermek”, “Çorba”, “Nisan Güneşli  Oda” ve “Halkla Bütünleşmek ya da Dıştan İçe Çember” adlarını taşıyor. Bu öykülerde toplumsal duyarlılığın öne çıktığı açıkça görülüyor. Ağırlığını olay öykülerinin oluşturduğu bu ürünler kitabı bütünleyici bir nitelik taşıyor.

Feyza Hepçilingirler, beşinci basımı yapılan ‘Ürkek Kuşlar’ adlı öykü kitabında kadın duyarlılığının ağırlık taşıdığı öyküler sunuyor, okura.

Mustafa ASLAN

—————–

Feyza Hepçilingirler, Ürkek Kuşlar (öykü) 5. Basım:Everest Yayınları, İstanbul, Ocak-2014

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016