OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Türkiye’de Yazınsal Bilincin Oluşumu

IMAG2048Türkiye’de Yazınsal Bilincin Oluşumu

Hasan Bülent Kahraman’ın ‘Türkiye’de Modern Kültürün Oluşumu’nun ikinci kitabı ‘Türkiye’de Yazınsal Bilincin Oluşumu’  Kapı Yayınları arasında okura ulaştırıldı. Yayınevi daha önce ‘Türkiye’de Modern Kültürün Oluşumu’ dizisinin birinci kitabı  ‘Türkiye’de Görsel Bilincin Oluşumu’ adıyla yayımlanmıştı.

Hasan Bülent Kahraman’ın dört bölümden oluşan ‘Türkiye’de Yazınsal Bilincin Oluşumu’ adlı yapıtında yer alan konular şöyle sıralanıyor: Birinci bölümün “Kültürel modernleşmenin siyasal anahtarları” başlığıyla veriliyor. Bu bölümde yer alan yazılar: Türkiye’deki değişim kavramının modeli kısıtlamaları ve olanakları üstüne, Cumhuriyet, demokrasi Türkiye,Cumhuriyet ve siyaset:Bir zıtlaşma ilişkisi.

İkinci bölüm “Yazınsal bilincin kökenleri” başlığını taşıyor. İkinci bölümde yer alan yazılar şunlardır:Türk milliyetçi romantisizminin sonu:Kurucu modernist ideolojinin dönüşümü ve yazınsal söylem, Cumhuriyet edebiyatı epistomolojisi premodern bir edebiyatın kısıtlamaları, Bir politik kurum ve süreç olarak Türk Dil Kurumu, Tarihselcilikle zihinsellik arasında Türk romanı,  Bikdiğimiz Yeni’nin sonu;1990 sonrası dönem ve yeni başlangıçlar, Fakir ama namuslu gençler ya da kötülerini bekleyen edebiyat, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı:Kanonsuz edebiyat.

Üçüncü bölüm ise “Modernlik sorunları ve edebiyat” adını taşıyor. Bu bölümün konu başlıkları şunlardır:1980 sonrası edebiyatta ana izlekler, Türk edebiyatrı fırtına öncesi durgunluk, Edebiyat kamusallık ilişkisi, Karşılaştırmalı edebiyatın serüvenleri ve Türkiye kavşağı.

“Bugünün edebiyatı bugünün sorunları” başlıklı dördüncü ve son bölümde yer alan yazılar şunlardır: İdeynost ve idiolekt arasındakiroman:Yeni toplumsal edebiyat, Kötülük problemi karşısında şair/şiir, Kötülük, yeraltı edebiyatı ve yer üstü, Yayın edebiyat ve dönem üstüne.

Hasan Bülent Kahraman ‘Türkiye’de Modern Kültürün Oluşumu’nun ikinci kitabında ‘Türkiye’de Yazınsal Bilincin Oluşumu’unda siyasal yapıdan soyutlamadan veriyor, ülkemizdeki edebiyat alanındaki gelişmeleri.

Mustafa ASLAN

———————-

Hasan Bülent Kahraman, ‘Türkiye’de Modern Kültürün Oluşumu-2, Türkiye’de Yazınsal Bilincin Oluşumu, I. Basım: Kapı Yayınları, İstanbul, Temmuz 2014

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016