OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Türkiye Kanatlarınızın Altında

Türkiye Kanatlarınızın Altında

Ümit Meriç’in Türkiye Kanatlarınızın Altında adlı yapıtı Kapı Yayınları arasında okura sunuldu. Yapıtta ülkemizin toplumsal yapısına ilişkin ilginç bilgiler yar alıyor. Ayrıca yapıtın İstanbul’la ilgili hatırı sayılır bilgilere sahip olduğunu da belirtmek gerekiyor.

“Ömer Lütfi Barkan’ın 1520-1535 yılları için yaptığı hesaplara göre XVI. asıra İstanbul’un nüfusu % 58,3’ü Müslüman, % 41,7’si Hıristiyan olan 480.000 kişiden meydana gelmekteydi.” (s.280)

Doğu’dan Batı’ya Uzanan Tek Yarımada,

Milli Örf ve adetlerimiz, Sosyolojik açıdan kılık kıyafet ve İslam’da örtünme, Moda moda dedikleri.

Türkiye ve Sosyal Bilimler

“Cümlemiz faniyiz, lakin din ü devlet ve vatan bakidir”, Bir Osmanlı sosyoloğu Ahmet Cevdet Paşa, Sosyal bilimler ve Türkiye’nin geleceği, I. Ulusal Sosyolji Kongresi’nin ardından, Kamu ve özel araştırma kurumları arasında işbirliği imkanına bir örnek:Aile Araştırma Kurumu.

Dünya Dönerken Türkiye

Trkiye’de sosyal değişme ve kültür, Cemaatten topluma, toplumdan cemaate kimlik ayrışması, Dış Türklerle sosyal ilişkiler.

Her Aile, Bir Ağaç

Aile Tarihi açısından farklı toplumlarda kadının statüsü, Avrupa’da aile sosyolojisi araştırmaları ve ülkemiz için bazı teklifler, İslam’da aile ve çağdaş İslam ülkelerinde Değişen aile yapısı, Gençliğin yetişmesinde aile ve eğitim kurumları, Çocuk ve kitle iletişim araçları, Çocukları sever misiniz?

Türkiye’den İnsan Manzaraları

Türkiye’de kadın ve sosyoekonomik analizi, Sosyolojik açıdan özürlüler.

“Bu Şehr-i İstanbul”

Bir asır boyunca (1840-1940) İstanbul’un nüfus yapısında meydana gelen değişmeler, İstanbul’da genç olmak, İstanbul’da kadın olmak.

GENÇLER VE ÇOCUKLAR

Ümit Meriç’in Türkiye Kanatlarınızın Altında adlı çalışmasında gençler ve çocuklar özel bir yer tutuyor. Her Aile, Bir Ağaç adlı bölümde “Gençliğin yetişmesinde aile ve eğitim kurumları, Çocuk ve kitle iletişim araçları, Çocukları sever misiniz?” konularına değiniyor. Ayrıca  “Bu Şehr-i İstanbul” adlı bölümde  İstanbul’da genç olmak adlı bir bölüm bulunuyor.

“Gutenberg’den beri medyalar en büyük rüyaların konusu olmuşlardır. Her medya, kültür ve bilginin demokratikleşmesi, geniş halk yığınlarına yayılması için ileri atılmış bir adım kabul edilmiştir; ama her yeni medyanın fakirden çok zengini daha da zenginleştirdiği görülmüştür.” (s.219)

Türkiye Kanatlarınızın Altında adlı çalışmasında Ümit Meriç Türkiye’nin toplumsal yapısına ilişkin güncel üretimlerini paylaşıyor, bizimle.

Mustafa ASLAN

:::::::::::::::::::::::::

Türkiye Kanatlarınızın Altında, Ümit Meriç, I. Basım:Kapı Yayınları, İstanbul, Kasım 2018

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016