OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

TÜRK VE ARAP

20161005_192527

TÜRK VE ARAP

Kapı Yayınları Çerkeşeyhi-Zade Halil Halid’in Türk ve Arap adlı yapıtını Türkçe çevirisini Arapça ve Osmanlıca metinleriyle birlikte okura sundu.

“Şimdi Osmanlı devletinin vazifesi, Arapları, hemen ve sessiz sedasız bir şekilde, zamanın icaplarına göre talim ettirip yetiştirmeye ve silahlandırmaya çalışmaktadır. Yoksa memleketlerimiz, yine ansızın istilalara uğrar ve yine medeni ilerlememizi sağlamak için rahatça çalışmamıza fırsat bırakılmaz.” (s.93)

Giriş-Yazar ve Eseri adlı bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Yazarın hayatı ve eserleri, Türk ve Arap risalesi hakkında, Halil Halid Bey’in de katıldığı iddia olunan 1928 “Din Reformu Tasarısı” hakkında zaruri ve mühim bir açıklama, Yazar hakkında birkaç yazı, Halil Halid Bey ve meslek-i tahriri, Halil Halid Bey’in istifası, Arap ve Türk, Halil Halid Bey, Halife Mümessili’nin İstikbal merasimi, Hindistan Müslümanları ve Halil Halid Bey, Halid Bey ve “Sene-i Devriyye-i Hilafet”, Yazarın, The Times’da çıkmış birkaç yazısı,, Pan-İslamizm ve hilafet, Meşrutiyet’te İzmir ve İstanbul.

Türk ve Arap’ın sadeleştirilmiş metin olarak sunulduğu bölümde yer alan konular ise şöyle sıralanıyor:Türk ve Arap birbirine muhtaçtır, Türklerin Araplara yardımı, Müşterek Maksat:Müslümanları korumak ve yükseltmek, Türk, tek başına yaşayamaz, batılılara karşı birlik olmalıyız, Ayrılık isteyen, ya düşmandır, ya hain, Türklerin hakimiyetleri nasıldı? Türklerin düsturu:Din ile millet birdir, Irkçılığın çaresi,Türkler Araplaşmışlardı, Arap ülkeleri imar edilmiştir, Osmanlı’da her kavimden idareci vardır, Türkler, daima haksızlığa uğrarlar, Türkler anlaşılmalı ve  sevilmelidir, Arapça çok önemlidir, Arapça, devletin resmi dili olamaz, Arapça, din ve ilim dilidir, Bugün Arapça ne halde? Suriyeli gazeteciler, Bütün Türkler Arapça okur, fakat… Batılı milletler birkaç dil öğreniyor, Üç önemli İslam  lisanı, Batı dili öğrenenler ne yapıyor? Farsça ve Türkçe bilen Arap var mı? Türkçenin ve Anadolu’nun önemi, Resmi dil değişmez, Devletin dili, ancak Türkçe olabilir, Hilafet meselesi, Durum tehlikelidir, Hilafet’e dokunulmaz, Hilafet’e içten bağlılık, Hind Müslümanları, Arap ile Türk’ün birleşmesi, Haçlılara karşı İslam uyanışı, Batılıların dehşetli kini, Araplar ve Osmanlı devleti.

“Yani Türklerle Araplar arasındaki yakın siyasi bağlar ne kadar zayıflatılırsa, İslam’ın istiklal ve hakimiyeti de o isabette zevale uğrar; yine o takdirde, bu iki kavmin evlatları -Şarklıları kendilerine denk saymaya tenezzül etmeyen  ve daima aşağı gören- Batılıların hakimiyetine, o nisbette maruz kalırlar ve işte o zaman, iftihar ettikleri milli şerefleri de aynı derecede kaybolur gider. (s.s. 61-62)

Türk ve Arap adlı yapıtında  Çerkeşeyhi-Zade Halil Halid  coğrafi ve kültürel olarak yakınlığı tartışılmaz Türkler ve Arapların birbirine muhtaç olduklarını ve Batılıların bu ikilinin birlikteliğine nasıl baktığını da açıklıyor.

MUSTAFA ASLAN

………………………….

Türk ve Arap, Çerkeşeyhi-Zade Halil Halid,Yayına Haz:M. Ertuğrul Düzdağ,  I. Basım:Kapı Yayınları, İstanbul, Ekim 2016

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016