OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Türk şiiri modernizm şiir

 

20160109_143031Türk Şiiri Modernizm Şiir

 

Hasan Bülent Kahraman’ın ‘Türk Şiiri Modernizm Şiir’ adlı yapıtı Kapı Yayınları arasında okura sunuldu. Kahraman yapıtında Nazım Hikmet’ten bu yana Türk şiiri ve modernizm konusunu inceliyor.

“Türk şiiri daha çok iktidarın içinden geçmiş bir şiirdir. Şairlerin iktidar ilişkileri bu bağlamda o kadar da önemli değildir. İktidar dili kabul edildikten sonra iktidar rantını kullanmak öylesine ayıplanacak bir davranış değildir ve dahası vardır:Divan şairinin sarayla yakınlığı Cumhuriyet şiirinin dille olan yakınlığından daha farklıdır.” (s.539)

 

 

  1. Bölüm:Modernizm ve Türk Şiiri:Dönemler, Akımlar, Koşullar

Nazım Hikmet-Toplumcu Gerçekçi şiir ilişkisi, materyalist şiirden Toplumcu gerçekçi şiire, ‘Garip’ şiiri:Erken modernist bir şiiri, Üstgerçekçi şiir bağlamında yeniden değerlendirme denemesi, İkinci Yeni şiiri:Bir kurucu modernist şiir, 1980’ler :İslamcı şiir ve yer altı şiiri, Özne, gelenek ve postmodernite bağlamında bir bakış, Şiir, olmayan Yeni Dünya ve Yeni Siyaset.

  1. Bölüm:Şairler, Olgular, Sorunsallar

Nazım Hikmet şiiri:Anlama yönelik bazı saptamalar, Attila İlhan şiiri:Genel yapısal özellikleri üzerine, Melih Cevdet Anday şiiri: Descartes’çı düşünce ve sorunsalları, Güneşte saklı olanlar, Melih Cevdet Anday’ın denemelerinde nesnellik öznellik ikilemi ve etkileşimin temellendirilmesi aracı olarak dünya, İlhan berk şiiri:Nesne peyzaj karşıtlığı, Doğanın metinleştirilmesi ve şiirsel söylem, Ece Ay han Şiiri:Sivillik, etik, dilsel kopuş, Cemal Süreya’nın şiirinde şiirsel, cinsel ve siyasal olan, Can Yücel şiiri:Modern Sonrası’na doğru, Özdemir İnce şiiri:İmge- simge, tarih bağlamında, 1980-90 şiiri:Yer altı edebiyatına doğru, Ömer Erdem şiiri:uzun şiirin kısa, kısa şiirin uzun tarihi,

  1. Bölüm:Şiir ve Ötesi

Şiir:Sihir mi ki, büyü mü ki, fal mı ki? Ek:Tasso falı, Şiir-İktidar:Bir iç ve ters ilişki, Evrensel klasik ve ‘Türk şiirinin evrenselleşmesi’ üstüne, Çağdaş Türk şiirinin kanonu yoktur; Çağdaş  şiirin kanonu olmaz, Lirizm:Muhalefet, direniş ve başkaldırının alanı.

  1. Bölüm:Eleştiriler

Ebubekir Eroğlu ve modern Türk şiirinin doğası, Şiir gazetesinin soruşturması.

 

“Buradan bakınca şu kadarı rahatlıkla söylenebilir: Melih Cevdet’in şiiri Türkçede usa, ussallığa en çok dayanan, onu en çok tartışan ve onun yeniden üretimine en çok katkıda bulunan şiirdir.” (s.259)

Türk Şiiri Modernizm Şiir’ adlı yapıtın yeni basımı daha öncekiler gibi yazın dünyamızı  düşünsel olarak
hareketlendirerek,  yeni tartışmalara kapılar açacağa benziyor.

 

Mustafa ASLAN

————————-

 

Türk Şiiri Modernizm Şiir (İnceleme), Hasan Bülent Kahraman, Kapı Yayınları’nda I. Basım(Genişletilmiş 3. Basım), İstanbul, Aralık 2015

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016