OkulBil TV

Eğitim - haber - Sanat

Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar

 

IMAG1842

Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar

Mehmet Fuad Köprülü’nün toplu yapıtlarını yayımlayan Alfa Yayınları değerli bilim insanımızın dördüncü kitabının da yeni basımını geçtiğimiz günlerde yaptı. Bu yapıt Türklerin İslamiyet öncesinden başlayarak kültürel yaşamlarını inceleyen ‘Türk Edbiyatında İlk Mutasavvıflar’ adını taşıyor.

Mehmet Fuad Köprülü’nün ‘Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar’ adlı yapıtında yer alan konulardan kimileri şunlardır: Halk Tasavvuf Edebiyatı, İlk Mutasavvıf Şairler ve Sin Propogandası, Bu Edebiyatın Ehemmiyeti, Ahmed Yesevi ve Tesirleri,Ahmed Yesevi’ye Kadar Türk Edebiyatı, Türkler ve İslamiyet, Köktürkler ve Parçalanmaları, İslamiyet’in zuhuru, Kuteybe’nin Fetihleri, Emevi Siyasetinin Zararları, Çinliler ile Ziyad Bin Salih’in Savaşı, Abbasiler Zamanında Türkler, Tasavvuf Cereyanı, Türkistan’da Tasavvuf, Hanefilik,  Ahmed Yesevi’nin Zuhurundan önce Türklerde Tasavvuf, Türk ve İran Eski Münasebetleri, İran Dili ve Edebiyatının Yükselmesi, Kutadgu Bilig’de İran Tesiri,Ahned Yesevi’nin Menkıbevi Hayatı, İslamiyetin ilk dvirlerinde Türklerin Halk Edebiyatı, Oğuz Menkıbesi ve Eski Şekilleri, Kutadgu Biliğ’in Münferit Bir Mahsul Olmadığı, Sarı Saltuk Menkıbesi, Yesevi Menkıbelerinin Yayıldığı Sahalar, Türkistan ve Kırgızistan,  Bektaşi Ananesi,  Hacı Bektaş ve Yesevi,  Hacı Bektaş Kimdir? Cengiz İstilası,  Osmanlılardan Önce Anadolu’da Yesevi Menkıbesi, Ahmet Yesevi’nin Tarihi Hayatı,  Sarı Saltuk Menkıbesi, Buharad’da Hoca Yusuf Hemedani, Divan-ı Hikmet, Kaşgar Dili Yani Hakaniye Türkçesi Uygurca mıdır? Kutadgu Bilig ile Göktürlere Ait Orhun Abideleri Arasında Lisani Münasebetler, Yesevi Ne Dereceye Kadar Mutassavıf  Şairdir? Bugünkü Yeni Türkistan,Ahmed Yesevi’nin Halifeleri ve Tarikatı, Yesevi’den Gelen Tarikatlar, Ahmed Yesevi ve Takipçileri, Yunus Emre ve Takipçileri, Yunus Emre’ye Kadar Anadolu’da Türk Edebiyatı, Selçuklu Medeniyeti, Celaleddin Rumi, Milli Lisan ve Edebiyat, Yunus Enre’nin Hayatı, Halk Edebiyatı, Tasavvuf Cereyanı, Yunus’un Ümmiliği, Yunus Emre’nin Tesirleri ve Takipçileri,  Tekke Şiiri, Bektaşi Şiiri, Aşık Edebiyatı…

Mehmet Fuad Köprülü’nün  ‘Türk Edbiyatında İlk Mutasavvıflar’   sadece edebiyat öğrencileri, edebiyat meraklıları… değil, Türk kültürüne ilişkin bilgi edinmek isteyen herkesin edinmesi gereken bir yapıt.

 

Mustafa ASLAN

———————-

Mehmet Fuad Köprülü, Türk Edbiyatında İlk Mutasavvıflar, Alfa Yayınları’nda I. Basım: Haziran 2014, İstanbul

Updated: 26 Haziran 2014 — 14:35

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016