OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

türk edebiyatı tarihi

IMAG1535

türk edebiyatı tarihi

Mehmet Fuad Köprülü’nun ‘Türk Edebiyatı Tarihi’ adlı önemli yapıtının yeni basımı Alfa Yayınları arasında okura sunuldu. Alanında önemli kaynaklar arasında sayılan bu yapıt (Çağdaş Türk Edebiyatı’nı geride tutarak söyleyecek olursak) araştırmacıların, öğrencilerin, yazarların ve edebiyata ilgi duyanların vazgeçilmez kitaplarından birisi olduğu kanısındayım.

tarih, edebiyat ve uygarlık

Mehmet Fuad Köprülü’nun ‘Türk Edebiyatı Tarihi’ adlı çalışmasında Türk Edebiyatının başlangıcından alarak dönemlere ayırarark, Türk tarih ve uygarlığıyla birlikte  inceliyor. Okur edabiyat tarihini incelerken öteki alanlarla da bağ kuruyor, Köprülü’nün edebiyat ve uygarlığı bir arada incelemesinden dolayı.

Mehmet Fuad Köprülü’nun ‘Türk Edebiyatı Tarihi’ adlı yapıtında yer alan konuların başlıklarından kimileri şçyledir: İslamiyetten evvel Türkler ve medeniyetleri, İslamiyetten önceki Türk tarihine umumi bir bakış, İslamiyetten önceki Türk medeniyeti, İslamiyetten önceki Türk lehçe ve alfabesi, Göktürk lehçesi verimleri, Uygur lehçesi ve muhtelit (Karşılıklı lehçeler verimleri), Milli Türk Destanı, Yaradılış üsturesi,Göktürk dairesi, Uygur dairesi,İlk şiirler ve ilk şairler, İslam medeniyati ve Türkler, İslami edebiyata umumi bir bakış, Arap Edebiyatı, İran Eedebiyatı, İslami edebiyatta tasavvuf tesirleri, İslami edebiyatta vezin ve şekil, Aruz vezni, Nazım şekilleri,  İslami Türk Eedbiyatının başlangıcı, Karahanlılar devrinde Türk Edebiyatı, Siyasi ve medeni hayat, İslami klasik edebiyatın başlangıcı, Yusuf Has Hacib ve Kutadgu Bilig,  Selçuklular devrinde Türk Edebiyatı, Moğollar devrinde Türk Edebiyatı, XIII. yüzyılda Anadolu’da Türk Edebiyatı, XIX. yüzyılda Çağatay Edebiatının inkişafı, memlukler devrinde Türk lisan ve edebiyatı,  Timur devrinde Türk lisan ve edebiyatı,Anadolu’da Türk dili ve edebiyatının tekamülüne umumi bir bakış.

Mehmet Fuad Köprülü’nun ‘Türk Edebiyatı Tarihi’ alanının vazgeçilmez yapıtlarından biridir.

Mustafa ASLAN

————————

Mehmet Fuad Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, Alfa Yayınları’nda I. Basım:Mayıs 2014, İstanbul

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016