OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

TUNA GÜZELLEMESİ

20160226_191617TUNA GÜZELLEMESİ

Haluk Dursun’un ‘Tuna Güzellemesi’ adlı yapıtı Kapı Yayınları arasında yeni basımıyla okurla buluştu.

Haluk Dursun’un ‘Tuna Güzellemesi’ adlı yapıtı birkaç bölümden oluşuyor. Bu bölümlerin ilkinde Haluk Dursun’un gözünden Tuna bölümü yer alıyor. Yazarın izlenimleri ve birikimleriyle birlikte fotoğraflarla da konu pekiştiriliyor.İkinci bölümde Tuna üzerine yazılar yer alıyor. Öteki bölümleri ise Tuna üzerine yazılan şiirler ve marşlardan oluşuyor.

 

“Tuna Nehri’nde vapur ile hareket ne güzel sayahattir. Suyu leziz, havası temiz sık sık iskelelere uğranılır ve her türlü levazımat alınır. Ara sıra iskelelerden vapura çalgıcılar gelir, çalgılar çalınır. İki tarafın eşcar ve çemenistanınazar-ı zevk u sefa ile temaşa olunur.” (s.200)

Haluk Dursun’un ‘Tuna Güzellemesi’ adlı yapıtında yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor:Türk’ün nehri hangisidir? Tuna’nın kaynağından su içmek, Alaman Dağı’ndan Tuna’ya bakış, Ciğerdelen nerede? Silistre’den Plevne’ye, Dar’ül – Cihandü’l Belgrad, Darü’ş-Şühedaü’l-Varad, Uzanalım mı yine Macar eline, Tuna’da çırpar bezini, Osmanlı arşibvi’nde Tuna Nehri ve Kıyıları, Tuna Kıyılarında son Türk askerleri, Tuna’da Osmanlı ince donanması, Babadağ Kasabası, Tuna ve Sarı Saltuk, Tuna ile denize akmak, Aç kapıyı ben geldim! İçinden Tuna dışından Morova çevresiyle Bratislava, Samiha Ayverdi/Ah Tuna Vah Tuna, İsmail habib Sevük/Tuna’ya Takdim, İsmail Habib Sevük/Bizim Tuna, İsmail Habib Sevük/Adakale’den Geçerken, İlber Ortaylı/Tuna İmparatorlukların Altın Kemeri, Mehmet Önder/Romanya’da Sulara Gömülecek Olan Bir Türk kasabası:Adakale, Yılmaz Çetier/Tuna’nın Ortasında Asırlardır Türklerin Yaşadığı  Bir Küçük Ada:Adakale, Dr. Eugenia Popescu Judetz/Adakale:Geçmişteki Bir Türk Adası, Doç. Dr. Ali Satan/Tuna Kıyısında unuttuğumuz Bir kasaba:Niğbolu, Feldmareşal Helmuth Von Moltke, Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Tuna Nehri, Ahmed Cevdet Paşa Tuna’da, 93 Harbinde Tuna ve Göç, Tuna’ya Şiirler, Tuna’ya Marşlar ve Türküler, Tuna Albümü.

“Yahya Kemal ısrarla “Türk’ün gönlünde dağ varsa Balkan’dır, nehir varsa Tuna’dır,” diyor. Acaba gerçekten öyle mi? Üstadın Türk kavramı ne şekilde oluşmuş, şair Türk deyince neyi, kimi, kimleri kastetmiştir? Yoksa koskoca Yahya Kemal, herkesi kendisi gibi mi zannetmekte;bir Balkan Türk’ü oılarak Türk’ün coğrafyasını Rumeli’den, dağını Balkan’dan, nehrini Tuna’dan mı ibaret saymaktadır?” (s.3)

Daha önce Tuna ve Balkanlar üzerine çeşitli kitapları bulunan Haluk Dursun’un ‘Tuna Güzellemesi’ tarihi bilgilerinizi tazelemekle kalmıyor, bugünü iyi anlamamıza da yardımcı oluyor.

 

Mustafa ASLAN

———————————–

Tuna Güzellemesi, Haluk Dursun, I. Basım:Kapı yayınları, İstanbul, Ocak 2016

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016