OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

nimeşinas-toraman/mustafa aslan

‘Nimetşinas’ ve ‘Toraman’ Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Everest Yayınları arasında yeni basımı yapılan iki romanı. İkisinde de aynı izlek ve uzamla karşılaşılıyor.

toraman-hüseyin rahmi gürpınar

Mustafa Aslan
Nimetşinas – Toraman

‘Nimetşinas’ ve ‘Toraman’ Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Everest Yayınları arasında yeni basımı yapılan iki romanı. İkisinde de aynı izlek ve uzamla karşılaşılıyor.

 

Kadın

 

Hüseyin Rahmi Gürpınar, ‘Nimetşinas’ ve ‘Toraman’ adlı romanlarında kadın, evlilik ve ahlak değinilen konular arasında yer alıyor.  Kadının durumunu kimileyin uç kişiler üzerinden işlediği konularla veriyor, Hüseyin Rahmi Gürpınar, ‘Toraman’ adlı yapıtında olduğu gibi.

Kadınların evlilik ve aşk karşısındaki durumlarını bireysel ve toplumsal ulamda veriyor yazar, ‘Nimetşinas’ ve ‘Toraman’da. Kadının toplumsal yaşamdaki yerini dört duvar arasında ve   yasal güvenceden yoksun bir evlilikte görmüyor.   Gerek ‘Nimetşinas’ta olsun, gerekse ‘Toraman’da olsun her iki yapıtta da çok eşliliği eleştiriyor, yazar. Bunu yaparken de zaman zaman mizah öğesini çok iyi kullanıyor.
İstanbul

 

İstanbul birçok yazarımızın yapıtlarında başköşeye kurulmuş olduğu görülüyor. Hüseyin Rahmi Gürpınar, yapıtlarında İstanbul’u uzam olarak seçen sayılı yazarlarımızdan birisidir diyebiliriz.

 

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın yapıtlarında İstanbul’un belirgin bir yerinin olmasının altında yatan neden, insan ve kentin bir arada verilmesinden kaynaklanıyor, bence. Kenti, yapıtları için sadece bir dolgu maddesi olarak düşünmediğini görüyoruz. İnsansız bir kentin çok da bir anlamı olmadığı gerçeğinin altını hemen her yapıtında İstanbul için bir ayrı ayrı çiziyor, Hüseyin Rahmi Gürpınar ‘Nimetşinas’ ve ‘Toraman’da olduğu gibi.

 

Hüseyin rahmi Gürpınar İstanbul’u uzam olarak seçtiği ‘Nimetşinas’ ve Toraman’ adlı yapıtında izlek olarak birbirine yakın konuları işliyor. Her iki romanda zaman zaman insanı gülümseterek ve bu arada düşündürerek zevkle okunuyor.

 

Hüseyin Rahmi Gürpınar, Nimetşinas-Toraman (roman), Everest Yayınları, İstanbul-2012

 

 

 

Updated: 05 Mart 2012 — 22:59

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016