OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

topluluk

IMAG3301TOPLULUK

Gerard Delanty’nin ‘Bir Kavramın Anatomisi Topluluk’ adlı yapıtı Everest Yayınları arasında okurla buluştu.

Delanty, yapıtında topluluk kavramını çeşitli yönleriyle ele alıyor.

Gerard Delanty’nin ‘Bir Kavramın Anatomisi Topluluk’ adlı kitabında yeralan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: 1 Düşünce olarak topluluk-Kayboluş ve yeniden diriliş, Şehir devleti “polis” ve “kozmos” arasındaki topluluk, Modernleşme ve topluluğun kaybolması, Topluluk yeniden kazanılıyor:Modernite ve ütopyaları, Bütüncül topluluk.

2 Topluluk ve Toplum-Modernite mitleri, Genel olarak topluluk, Ahlaki bir güç olarak topluluk, Simgesel topluluk ve eşiksellik.

3 Kentsel Topluluk- yerellik ve aidiyet, Chicago okulu ve sonrası, Kent topluluğunun bölünmesi:Küresel şehirler, soylulaştırma ve rövanşçı şehir, Kentsel toplulukların güçlendirilmesi.

4  Siyasi Topluluk- Komüniteryanizm ve yurttaşlık, Radikal çoğulculuk, Yurttaş Cumhriyetçiliği, İdari komüniteryanizm.

5 Topluluk ve Farklılık- Çokkültürlülük türleri, Geleneksel çokkültürlülük, Tekkültürlülük, Cumhuriyetçi çokkültürlülük, Sütunlaşma, Liberal çokkültürlülük, Modern çokkültürlülük, Komüniteryan çokkültürlülük,  Liberal komüniteryan çokkültürlülük, Kültürlerarasılık, Post-çokkültürlülük, Radikal çokkültürlülük, Eleştirel çokkültürlülük, Çokkültürlülüğün ötesi toplumsal birliğin yeniden oluşturulması.

6 Muhalif Topluluklar – İletişim toplulukları görüşü, Topluluk eleştirileri:Habermas, Touraıne ve Bauman, Topluluk, sosyal eylemler ve kimlik politikası, Bireycilik yeniden ele alınıyor, Ahlaki birycilik, Bireyin özerklğiğ, Dışavurumcu bireycilik, Bireyleşme, Kişiselcilik.

7 Postmodern Topluluk – Birliğin ötesindeki topluluk, Postmodernizm ve ben kavramının yeniden keşfedilmesi, Postmodern topluluk kuramı, Eşiksel topluluklar: Günlük yaşam, arkadaşlık, Yeniçağ yolcuları.

8 Kozmopolit Topluluk- yerel ve küresel arasında, Toplumun ötesindeki topluluk, Dünya topluluğu, Ulusaşırı topluluk.

9 Sanal Topluluk – İletişim noktasında aidiyet, Teknoloji ve topluluğun dönüşümü, Sanal topluluk kuramları, Howard Rheingold, Manuel Castells, Carig Calhoun, Sanal topluluğun siyasal etkisi:Kazanç ve kazanımlar. Sonuç:Günümüzde topluluğu kuramlaştırmak.

Gerard Delanty’nin ‘Bir Kavramın Anatomisi Topluluk’ adlı  yapıtı topluluk  ya da cemiyetle ilgili bilmek istediğniz birçok şeyi bulabileceğiniz  bir kitap.

Mustafa ASLAN

—————————–

Bir Kavramın Anatomisi Topluluk, Gerard Delanty, Çeviren: F. Bilge Ataty, I. Basım:Everest Yayınları, İstanbul, Nisan 2015

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016