OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

timurlenk-mustafa aslan

timurlenk-mustafa aslan

Timur’un yaşamını anlatan M. Turhan Tan’ın ‘ Timurlenk’ adlı romanı yeni basımıyla Kapı Yayınları arasında okura ulaştı, yıllar sonra. Çünkü kitabın birinci basımının 1935 yılında yapıldığı belirtiliyor.

bölümler

M. Turhan Tan ‘Timurlenk’ adlı yapıtını birkaç bölüme ayırıyor. Bölümlerin her biri birbirinin süreri durumunda olduğu görülüyor. Bölümler şunlardır: Havada yürüyen ordu, Aşk hatıraları, İsyan mı? İşte en sevmediğim şey! Timur’la Yıldırım!

Her bölüme farklı olaylar anlatsa da bir öncekini ve sonrakini tamamlayıcı özellikler taşıyor. Romanın bölümleri arasındaki geçişlerde bir sorun yaşanmıyor.

timur sadece savaşçı mıydı?

M. Turhan Tan ‘Timurlenk’ adlı yapıtında Timur’un yaşamını Timur’un görüş ve düşünüşüyle birlikte aktarıyor. Kadınlar, hak, adalet, aşk, yaşlık, gençlik… gibi konulara değiniliyor. Timur’un sadece bir savaşçı olmadığını  ‘ruzname’ (günlük) tutması vb. görüşleriyle bir başka kişilik ortaya koyuyor, yazar.

Yazar, Timur’un savaşçı yanına kültürel yanını da koymaya çalışıyor. Yapıtta, Timur’un  Bostan, Gülistan ve Şehname yapıtlarına başvurması işin kültürel yönüne verilen önemi gösteriyor.

tarihçiler ne diyor?

M. Turhan Tan ‘Timurlenk’ adlı yapıtını kaleme alırken birçok kaynağa başvurduğu romanın her halinden belli oluyor. Bunun yanı sıra yazar, zaman zaman yapıtta kimi tarihçilerin görüşlerini aktarıyor. Aynı konuda iki tarihçinin farklı görüş sunduğunu da okura aktarıyor, yazar.

“Sivas o tarihte çok kalabalık bir şehirdi. Bizans tarihçilerinden Kalkondil’in rivayetine göre yüz yirmi binden fazla nüfusu vardı.” (s.273)

İran edebiyatı ve tarihi 

‘Timurlenk’ adlı romanda doğal gelişim süreci içerisinde İran Edebiyatı ve tarihinin ağırlı kazandığı bölümler göze çarpıyor. Romanda, Timur’un başı sıkıştığında Sadi ve Firdevsi’nin genel bir deyişle İranlı yazarların kitaplarına başvurmakla kalmıyor, İran mitolojisinden de yararlanıyor.

“Katip yer öpüp çıktı. Timur da Şehname‘yi şöyle bir tarafa iterek sedirden indi, oda içinde dolaşmaya başladı. Haber aldığı isyan ile o akşam hedef olduğu inhizam arasında garip bir münasebet ve müşabehet buluyordu.” (s.226)

‘Timurlenk’ Turhan Tan’ın tarihimizin önemli kişilerinden Timur’u anlattığı tarihi bir roman. Tarihçilerin görüşlerine de başvurulan yapıt, bu türün meraklılarına önerilir.

—————————————————————–

M. Turhan Tan, Timurlenk, Kapı Yayınları’nda 1. Basım, İstanbul, Eylül-2012

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016