OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

TERÖRİZMLE STRATEJİK MÜCADELE

alftaTERÖRİZMLE STRATEJİK MÜCADELE

Dr. Osman Şen’in 21. Yüzyılın Başlangıcında Terörizmle Stratejik Mücadele adlı yapıtı Alfa Yayınları arasında okura sunuluyor. Yapıtta Güvenliğin Kavramsal, Teorik Boyutlu ve Dönüşümü,.Bölüm-Terörizm Stratejisi ve Stratejiyle Mücadeleye Dair Kavramsal Boyut,  Terörizm Stratejisiyle mücadele. Ülke uygulamaları ve Terörizm Stratejiyle Mücadeleye Yönelik Çözüm Önerileri adlı dört bölüm buluyor..

Dr. Osman Şen’in 21. Yüzyılın Başlangıcında Terörizmle Stratejik Mücadele adlı yapıtında bölüm ve konu başlıkları şöyle sıralanıyor:

  1. Bölüm-Güvenliğin Kavramsal, Teorik Boyutlu ve Dönüşümü. Güvenliğin kavramsal boyutu, Güvenliğin tanımlamaları, Güvenliğin teorik boyutu, Liberal düşünürlere göre güvenlik, Realist düşünürlere göre güvenlik, Kopenhag Okuluna göre güvenlik, İnşacı düşünürlere göre güvenlik, Eleştirel düşünürlere göre güvenlik, Feminizme göre güvenlik,Güvenliğin tarihsel dönüşümü ve terörizm boyutu, Soğuk savaş ve önceki dönemde güvenlik, Soğuk savaş sonrası dönemde güvenlik, 21. yüzyılın başlangıcında güvenlik, Terörizmin güvenlik sorunu olarak gelişimi.
  2. . Bölüm-Terörizm Stratejisi ve Stratejiyle Mücadeleye Dair Kavramsal Boyut. Terörizm stratejisine dair kavramsal boyut, Terörizmi tanımlama sorunu, Terörizme dair tanımlar, Terörizme dair bölgesel örgütlerin tanımları, Terörizm stratejisiyle mücadeleye dair kavramsal boyut, Terörizmle mücadeleye dair kavramsal boyut, Terörizmle mücadeleye dair tanımlar, Terörizmle mücadeleye dair uygulamalar, Terörizm stratejisinin sınıflandırılması, Faaliyet alanına göre ayrım, Terörizm stratejisinin günümüzde geçirdiği değişim, Yapısal değişim, Eylemsel değişim, Etki bazında değişim.
  3. Bölüm – Terörizm Stratejisiyle mücadele. Ülke uygulamaları, ABD’nin El-Kaide ile mücadelesi, Sri Lanka’nın Tamil Eelam Kurtuluş Kaplanları ile mücadelesi, İspanya’nın ETA ile mücadelesi, Bölgesel ve uluslararası örgütler açısından, Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi kararları, Sözleşmeler, Komiteler, NATO, Şangay İşbirliği Örgütü, Bağımsız Devletler Topluluğu, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, 21. yüzyılda stratejiyle mücadelenin değerlendirilmesi, Değişen güvenlik paradigmaları açısından, İnsan hakları bağlamında, Uluslararası işbirliği açısından.
  4. Bölüm- Terörizm Stratejisiyle Mücadeleye Yönelik Çözüm Önerileri. Stratejiyle mücadeleye yönelik öneriler, Kapsamlı terörizm stratejisiyle mücadele modeli.

Dr. Osman Şen’in 21. Yüzyılın Başlangıcında Terörizmle Stratejik Mücadele  adlı yapıtı terörizm konusunda okura çok yönlü bilgiler sunuyor.

 

MUSTAFA ASLAN

……………………………

21. Yüzyılın Başlangıcında Terörizmle Stratejik Mücadele, Dr. Osman Şen, I. Basım:Alfa Yayınları, İstanbul, Mart 2017

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016