OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

tasavvuf metafiziği

IMAG2622

 

Tasavvuf Metafiziği

Sadreddin Konevi Kitaplığı’nın altıncı kitabı ‘Tasavvuf Metafiziği’ adlı yapıt Kapı Yayınları arasında okura ulaştırıldı.

konular

Sadreddin Konevi’nin  ‘Tasavvuf Metafiziği’ adlı yapıtında yer alan konulardan kimilerini şöyle sıralayabiliriz: Metafizikte temel kaideler, Varlığın Hakk’a ve O’nun dışındakilere izafe edilmesinin anlamı, Hakk’ın varlık ilkesinin olması, Genel sırrın açıklanması ve asıl konunun izahı, Tümel suretlerin ruhu ve halifelik sırrı, Kıymetli bir tamamlama (Zamanın hükümleri ve vaktin oğlu veya babası olmanın sırrı), İlham türlerini bilmek, Muhabbetle teveccüh:Hükümleri ve sırları, Duanın sırrı, hükümleri ve temel şartları, Perdenin anlamı, Kalbin paslanması ve parlatılması, Bilginin ameli gerektirmesi şarttır, Gayesi amel olan ve olmayan bilgi, İnsanın bilkuvve ve bilfiil birleştiricilik-toplayıcılık özelliği, Kelam:Hükümleri, ekleri ve ilgili diğer meseleler, İnasn-ı Kamil’in özellikleri, İnsana dair sorular, İnsanın hakikati nedir? Nereden var oldu? Nerede var oldu? Onu kim var etti? İnsanın bu aleme gelişindeki gaye nedir? İnsan nereye gidecektir? Gayesine ulaşmada insana yardım edilmiş midir? Mertebelerin önceliği nedir? İnsa-ı Kamil’in ve perdeli insanın diğer alametleri…

insana dair sorular

Sadreddin Konevi’nin  ‘Tasavvuf Metafiziği’ adlı yapıtının bir bölümünde İnsan-ı Kamil konusuna yer veriliyor. İnsan- Kamil’in özellikleri adlı bölümde “İnsana dair sorular” veriliyor. İnasanın yaratılışı ve sonrası ile ilgili pek çok soru okura yöneltiliyor. Okura yöneltilen sorular aynı zamanda yanıtlanan sorular.

“Bilinmelidir ki insan ruhu, bedenle beraber olması süresince unsurlardan oluşan bedenden ayrıldıktan sonra bile -gerçi ruh bedenden ayrılmış olsa bile  akılcı geç dönem filozofların aksine muhakkiklere göre kendisinde göründüğü aleme münasip  bir mazhar ve yaratılıştan yoksun kalmaz- varlığını sürdüren huy ve özellikler  elde ettiği gibi elinizdeki kitabın bazı yerlerinde ve bu ilimle ilgili başka yerlerde ‘ilahi sır’ diye isimlendirilen asli-ilmi hakikat de öyledir. “(s.153)

Sadreddin Konevi’nin alanında değerli bir yapıtı olan ‘Tasavvuf Metafiziği’ meraklılarına….

 

Mustafa ASLAN

———————

Tasavvuf Metafiziği, Sadreddin Konevi Kitaplığı-6, I. Basım:Kapı Yayınları, İstanbul, Aralık 2014

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016