OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

tarih içinde türk edebiyatı

 

tarih içinde türk edebiyatı-Mustafa ASLAN

F.Kadri Timurtaş’ın ‘Tarih İçinde Türk Edebiyatı’ adlı yapıtı Türk Edebiyatı’nı başlangıcından XIX yüzyıla kadar getiriyor. Yapıt üç bölümden oluşuyor: 1.Bölüm.-Giriş-Türk Edebiyatına Toplu Bir Bakış, 2. Bölüm:Konular türler ve temalar, 3. Bölüm ise Yüzyıllar boyunca  Türk Edebiyatı adlarını taşıyor.

türk edebiyatı ve türkçe

‘Tarih İçinde Türk Edebiyatı’ adlı yapıtında  F. Kadri Timurtaş doğuşundan bugüne değin Türk Edebiyatı’nı çeşitli yönleriyle sunuyor.

Yazar Türk Edebiyatı’nın gelişimini  başlangıcından XIX yüzyıla kadar verdiğini belirtmiştim. Timurtaş edebiyatımızın başlangıcı için belli bir tarih veremiyor. Yazar Türk Edebiyatı’nın eskiliğinbe dikkat çekerek,

” Türk Tarihi gibi Türk edebiyatı da ne zaman başladığı belli değildir. Yalnız çok eski zamanlara tarihin bilinmeyen devrelerine kadar uzandığı kabul edilmektedir,” diyor.

Türkçe ve Türkçecilikle ilgili  bilgiler de sunuyor, yazınsal türleri de dışarıda tutmayarak. Tarih boyunca Türkçe ve Türkçeciliğin güzel bir dökümü yer alıyor.

yazınsal türler ve yazarlar

F. Kadri Timurtaş, ‘Tarih İçinde Türk Edebiyatı’ adlı yapıtında genel değerlendirmeler yapmakla birlikte, Türk Edebiyatı’nı İslamiyet Öncesi ve İslamiyet Sonrası itibarıyla yüzyıllara ayırarak inceliyor. Her yüzyıl içinde yer alan yazınsal tür ve yazarlarını derli toplu olarak.veriyor.

 

Faruk Kadri Timurtaş’ın ‘Tarih içinde Türk Edebiyatı’ adlı kitabı sadece bu aklanda uğraş verenlerin değil,  edebiyatı seven herkesin edinmesi ve okuması gerekir, bana göre.

MUSTAFA ASLAN

————————–

Faruk Kadri Timurtaş, Tarih içinde Türk Edebiyatı, I. Basım Kapı Yayınları, İstanbul, Kasım-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mustafa ASLAN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016