OkulBil TV

Eğitim - haber - Sanat

TANRILARIN KONUŞMALARI

20160325_191912

 

TANRILARIN KONUŞMALARI

Samsatlı Lukianos’un ‘Tanrıların Konuşmaları’ adlı yapıtı Everest Yayınları tarafından okura sunuldu.

BÖYLE OLUR TANRILARIN KONUŞMALARI

Samsatlı Lukianos’un ‘Tanrıların Konuşmaları’ adlı yapıtında yer alan bölümler ve bu bölümlerdeki konuşmaların bazılarının kimler arasında yapıldığını şöyle sıralayabiliriz: Kitapla aynı adı taşıyan ‘Tanrıların Konuşmaları adlı bölümde yer alan konuşmalardan kimilerini şöyle sıralayabiliriz: Prometheus’la Zeus, Eros’la Zeus, Zeus’la Ganymedes, Hera’yla Zeus, Hephaistos’la Apollon, Apollon’la Hermes Ares’le Hermes, Pan’la Hermes…

‘Deniz Konuşmaları’ adlı bölümde yer alan konuşmalardan kimilerini ise şöyle sıralayabiliriz: Doris’le Galateia, Kyklop’laPoseidon, Poseidon’la Alpheios,Ksanthos’la Deniz, Doris’le hetis, Notos’la Zephyros, Poseidon’le Yunus Balıkları…

‘Öbür Dünyada Konuşmalar’ adlı bölümde yer alan konuşmalardan birkaçını şöyle sıralayabiliriz: Diogenes’le Polydeukes, Pluton ya da Menippos’a karşı, Menippos, Amphilokhos, Trophonios, Hermes’le Kharon, Pluton’la Hermes, Krates’le Diogenes, İskender, Hannibal, Minos, Scipio, Menippos’la Teiresias…

‘Ahrete Varış ya da Tyrannos’ adlı bölümde yer alan konuşmalar şunlardır: Klotho, Kharon, Hermes, Tyrannos, Megapenthes, Mikyllos, Menippos, Rhadamanthys, Tisiphone, Kyniskos.

‘Yosma Konuşmaları’ adlı bölümde yer alan konuşmalardan kimileri şöyle sıralanıyor: Glykera’yla Thais, Myrtion, Pamphhilos, Melitta’yla Bakkhis, İoessa, Pytias, lysias, Lontikhos, Khenidas, Hymnis…

Yapıtta ayrıca Düş ya da Horoz, Sofra ya da Lapith’ler, Köpeksi, Zeus’un Bozulması  Toksaris ya da Dostluk, Hadım, Timon ya da Yalkız, Prometheus ya da Kaukasos Dağı, Menippos ya da Nekyomanteia, Kharon ya da Seyirciler, İkaromenippos a da Göklerde Yolculuk, Yalanseven a da İnansız, Olmuş Bir Öykü adlı bölümler yer alıyor.

“MENİPPOS._Karıncaları yuvaları başında elbette görmüşsündür; bakarsın, hepsi de yuvanın ağzında dolaşır dururlar:kimi içeriden çıkar, kimi dışarıdan gelip içeri dalar; bir tanesi yuvanın içindeki pislikleri atar, bir başkası da bir yerden ya bir bakla kabuğu ya yarım bir buğday tanesi aşırmış, içeri sokacağım diye çalışır. Onları ne zaman öyle uğraşır gördümse içimden:”Bu hayvanların da kendilerine göre mimarları, aytaçları, yargıçları, çalgıcıları, feylesofları olacak!”dedim.” (s.484)

Samsatlı Lukianos’un ‘Tanrıların Konuşmaları’ adlı yapıtında bilgece konuşmalar yer alıyor, okuyup dersler çıkartılacak.

MUSTAFA ASLAN

——————————–

Tanrıların Konuşmaları (Felsefe), Samsatlı Lukianos, ÇevirenNurullah Ataç, Önsöz:Tahsin Yücel, Everest  Yayınları’nda I. Basım: Nisan 2016, İstanbul

Updated: 31 Mart 2016 — 08:09

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016