OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

tanrıkadın-mustafa aslan

tanrıkadın-mustafa aslan

‘Tanrıkadın‘

Feyza Hepçilingirler, kadınları üç kadın üzerinden ‘Tanrıkadın’ adlı romanında anlatıyor. Anlatılan sadece üç kadının yaşadıkların değil. Kişilerle birlikte ülkenin sosyal ve siyasal çalkantıları roman kalıpları içinde veriyor.

 

Bekaret ve Tanrıkadınlar

 

Feyza Hepçilingirler’in ‘Tanrıkadın’la ne anlatmak istediği okurca sorulan sorular arasında yer alıyordur, bence. Çünkü tanrı ve kadın sözcüklerini birleştirerek, birleşik bir sözcük olarak karşımıza çıkan ‘Tanrıkadın’  ister istemez bir ilgiyle birlikte soruları da beraberinde getiriyor.

Yazar, bekaret ve ‘Tanrıkadın’ olmayı bir arada sunuyor, okura. Bekaretini koruyan kadın bir yerde başkalarınca tanrılaştırıldığı belirtiliyor. Tanrıkadın sözcüğünden yola çıkarak toplumda bekaretin önemli olduğunun altını çiziyor, Hepçilingirler. Bekaretini koruyanlar ‘Tanrıkadın’dır, koruyamayanlar ise sadece kadındır.

 

“Tanrıkadınlar, bekaretlerini korudukları sürece tanrıdır, kızlıkları giderilmiş olanlar, artık yalnızca kadındırlar.” (s.227)
Kadın

 

Feyza Hepçilingirler ‘Tanrıkadın’ adlı romanında kadın olmak konusunda, kahramanları aracılığıyla epeyce kafa yoruyor. Okura kadın konusunda kimi sorular da yöneltiyor. Kadının toplum içerisinde yer edinebilmesi, ekonomik bağımsızlığı, meslek seçimi… Ayrıca kadınların değişik toplum katmanlarındaki durumundan çok, romanda, aynı sınıfsal konuma yakın kadınlar üzerinden gidiliyor.

 

Sevgi ve toprak

Sevgi nedir sorusunu kahramanları aracılığıyla yanıt arıyor. Yaratılış öyküsünden çok sevgi ile toprak ilişkisine dikkat çekiliyor, yapıtta.

‘Tanrıkadın’ın önemli felsefi yanlarından birini  sevgi ve toprak ilişkisi oluşturuyor. Yapıtta sevgisizliğin nedeni olarak insanın topraktan uzaklaşması olarak gösteriliyor.

 

“İnsanlar sevgiyi yitirdiler, çünkü topraktan koptular. Sevgi toprakla bizim aramızdaki doğal bağlantıdır; topraktan alınan ve insandan insana çoğaltılan bir şeydir sevgi.” (s.26)

 

Siyasal tarih

 

Yakın siyasal tarihimizin bir dökümü niteliğini taşıyor, Feyza Hepçilingirler’in ‘Tanrıkadın’ adlı romanı. Kahramanlardan Ayşe’nin   sol bir partinin üyesi ve bu partinin yayın organını yayınlayan kişilerden birisi olması siyasal gelişmeleri anlatma/ anlama konusunda kimi kolaylıklar sağlıyor.

 

Ülkede yaşanan siyasi çalkantılar başarılı bir biçimde veriliyor. Yapıtta özellikle 12 Mart ve 12 Eylül darbelerine geniş yer ayrıldığı görülüyor. Yazar, yapıtın sonlarına doğru darbelerin asıl hedeflerinin sol olduğunu belirtiyor. Bunu da darbecilerin taktiklerini ortaya koyarak çözümleme yoluna gidiyor:Sola ve sağa eşit uzaklıkta olduklarını dillendirdiklerini ama asıl hedefin sol olduğu…

 

 

‘Tanrıkadın’da Feyza Hepçilingirler kadın sorununu dillendiriyor. Üç kadın kahraman üzerinden sorunun farklı boyutlarını göstererek, siyasal yapı üzerinden kimi göndermeler de yapıyor.

 

Feyza Hepçilingirler, Tanrıkadın(roman), 3. Basım:Everest Yayınları, İstanbul-2012

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016