OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

TANRI ADINA SAVAŞ

20170620_143959TANRI ADINA SAVAŞ

Karen Armstrong’un “köktendincilik” konusunu tarihsel süreç içinde incelediği yapıtı Tanrılar adına Savaş adlı yapıtı Alfa Yayınları arasında okura sunuluyor.

Yapıtta Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam’da köktendincilik konuları inceleniyor.

“Yahudi yeraltı dünyasının önde gelen ideologlarından biri, Kubbetüs Sahra’nın , kurtuluşa engel teşkil eden “DiğerTaraf”ın kötülük güçlerinin meskeni olduğuna inanan, kibar yumuşak, konuşan Kabalist Yeshua Ben Shoshan’dı.” (s.538)

KÖKTENDİNCİLİK

Karen Armstrong Tanrı Adına Savaş adlı kitabında bir din ya da inanış üzerinden kökdendiclik konusunu incelemiyor. Hemen hemn bütün din ve inanışları değerlendiriyor, konusu açısından.

Karen Armstrong Tanrı Adına Savaş  adlı yapıtında yer alan konular şöyle sıralanıyor:Birinci Bölüm “Eski Dünya ve Yenisi” başlığını taşıyor. Bu bölüğmdeki konu başlıkları şöyle sıralanıyor:Yahudiler:Öncüler (1492-1700), Müslümanlar:Muhafazakar ruh (1492-1799), Hıristiyanlar:Yeni cesur dünya (1492-1870), Yahudiler ve Müslümanlar çağdaşlaşıyor (1700-1870).

İkinci bölüm ise “Köktendincilik” adını taşıyor. Bu bölümdeki konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Savaş hatları (1870-1900), Esaslar (1900-1925), Karşı kültür (1925-1960), Seferberlik (1960-1974), Taaruz (1974-79), Bozgun? (1979-1999). Yapıtın sözlük, kaynakça ve dizin bölümlerinin olduğunu belirtmek gerekiyor.

 

Karen Armstrong Tanrı Adına Savaş  adlı yapıt sadece Müslü,manların terör ve köktendincilikle suçlandığı günlerde büyük önem taşıyor. Yapıtta Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam’da köktendincilik inceleniyıor. Buradan da görülüyor ki, köktendincilik sadece Müslümanlara yapıştırılacak bir yafta değildir.

 

MUSTAFA ASLAN

::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Tanrı Adına Savaş -Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam’da Köktendincilik (İnceleme), Karen Armstrong, Çeviren:Murat Erdem

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016