OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Spinoza Bir Yaşam

spinoza

 

Spinoza, 1632-1677 yılları arasındaki kısa yaşamına büyük bir felsefi görüş sığdırmış bir filozof.Reformcu ve rönesanscı  görüşleri geliştirmiş.Avrupa’nı büyük altüstler yaşadığı bir dönemde yaşamış.Yahudilerin İspanya-Portekiz’den,hristiyan şeriatının etkisiyle sürülmesiyle başlıyor hayatı.Yahudiler bu sürgünle dünyanın her tarafına göç ediyorlar.Birçok ülke onları kabul etmiyor.Kabul edenlerde onları ülkelerinin belli bölgelerinde yaşamak ve o ülkenin kendileri için koydukları kurallara uymak şartıyla kabul ediyorlar.Spinoza bu koşullar altında sıkı bir yahudi kültürüyle yetişiyor.Fakat büyürken yahudi inançlarının saçmalıklarını gözlüyor,düşünüyor ve bu düşüncelerini etrafındakilerle paylaşınca Kilisenin ve yahudi din adamlarının dikkatini çekiyor.Afaroz ediliyor.Afarozun çeşitli şekilleri var.Spinoza’ya en ağırı uygulanıyor.Kimse onunla konuşmayacak,ilişki kurmayacaktır.O da bulunduğu yeri terk ederek başka bir yere gidiyor,okuyor,araştırıyor ve düşüncelerini geliştiriyor

Mezhep savaşları,Tutuculuk-laiklik kavgaları dönemine damgasını vuran olaylar.Din adamları ve yeni düzenin efendisi olmak isteyen burjuvalar arasındaki kavgalar arasında Spinoza görüşlerini sistemleştiriyor,geliştiriyor.Bazı burjuvalar onu himayesine alıyor,destekliyor.Kilise ve yahudi din adamları ise onu susturmak için herşeyi yapıyorlar.

Mercek yontuyor,mikroskobun geliştirilmesini sağlıyor.

Spinoza,Descartes’den etkileniyor.Onun eserlerini derinlemesine inceliyor,eksik ve yanlış gördüğü yerleri eleştirip tamamlamaya çalışıyor.Thomas Hobbes’i inceliyor.

Çağının ünlüleriyle tartışmalar yapıyor.Leibniz,Hobbes,Pier Boyle,Huygens.

Spinoza çok tutumlu bir hayat yaşamış,dünya malına önem vermemiştir.

Felsefe yapma özgürlüğü,temelde,düşünme ve konuşma özgürlüğü,dindarlığa zarar vermez.

 

Spinoza’nı görüşlerinden kısa seçmeler:

-Radikal demokratik devlet,siyasi otorite ile dinsel inanç arasında sınırı belirginleştirmeli, ve dini liderler devlet işlerine asla karışmamalıdır.

-Gerçek dindarlık Tanrı ve komşu sevgisinden müteşekkildir.

-Tanrı doğadır.Doğa Tanrıdır.

-İnsan,doğanın bir parçası olduğuna göre,doğanın yasalarına uymalıdır.Doğru din budur.Bunu yaptığı sürece esenliğe de kavuşaktır.

-Ruh,bedenle birleşmiş olduğu sürece ölümlüdür ve bedenle birlikte can verir.

-Bütün dinler yalnızca kurumsallaşmış batıl inançlardır.

-Özgür insan en az ölümü düşünür,bilgeliği yaşam üzerine derin düşünmeden gelir,ölüm üzerine değil.

Ve Spinoza’dan yanlış bir görüş;

-Kadınlar,doğal zayıflıkları nedeniyle ,yönetim dışı bırakılmalıdır.

Spinoza’ya göre şeyleri kavramanın dört yolu vardır.

1-Bazı şeyleri işaret ve rivayetlerle biliriz.

2-Diğer şeyleri akıl veya mantık tarafından eleştirel olarak gözden geçirilmemiş ya da rehberlik edilmemiş deneyim,tesadüfi deneyim aracılığı ile öğreniriz ve algılarız.

3-Diğer bir nesneden öze doğru mantık yürütmektir.

4-Sezgisel ve bir nesnenin doğrudan kavranması.Akıl veya mantık tarafından eleştirel olarak gözden geçirilmiş şekilde kavrama.

Kitap hakkında;

Steven Nader Spinoza’nın kapsamlı bir biyografisini hazırlamış.Çağını incelemiş.Hollanda İspanya,Portekiz,İngiltere,Fransa arasındaki çıkar savaşları anlatılmış.Spinoza’nın kitapları,mektupları incelenmiş.Bilinmeyenler konusunda karşılaştırmalı çıkarımlar yapılmı.Felsefi görüşleri incelenerek özetlenmiş.Okunması ve incelenmesi gereken bir kitap ortaya çıkmış.

Spinoza’nın Eserleri;

-Ethica

-Tanrı, İnsan ve İnsanın Mutluluğu Üzerine Kısa İnceleme

Politik İncelemeler, (Tractatus Politicus)

Kavrayış Gücünün Gelişimi

Descartes Felsefesinin İlkelerinin I. ve II. Bölümlerinin Benedictus Spinoza Tarafından Geometrik Yöntemle Tanımlanması.

Tanrı Bilimsel-Politik İncelemeler

Spinoza hakkında-web siteleri

http://en.wikipedia.org/wiki/Baruch_Spinoza

http://tr.wikipedia.org/wiki/Baruch_Spinoza

 

Adı Spinoza: Bir Yaşam
Orjinal Adı Spinoza: A Life
EAN 9789750506130
Fiyat 32,00 TL
Yayın No İletişim – 1333
Dizi Biyografi – 4
Sayfa 520
Baskı 2.Baskı Ocak 2013, İstanbul (1.Baskı Ekim 2008, İstanbul)
Çeviren Anıl Duman
Yazar Steven Nadler
Çeviren Murat Başekim
Editör Levent Cantek
Dizi Kapak Tasarımı Utku Lomlu
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Ceren Kınık
Dizin Özgür Yıldız

 

Updated: 29 Ekim 2013 — 19:13

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016