OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

SöyleSen

IMAG3164SöyleSen

Ahmet Telli ile yapılan söyleşileri içeren  ‘SöyleSene’ adlı yapıt Everest yayınları arasında okura sunuldu. Yapıt, söyleşiler ve sormacalar olmak üzre iki bölümden oluşuyor. Ahmet telli’ye yöneltilen sorular sadece şiri ve sanata ilişkin olmadığını görüyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu duruma ilişkin kimi siyasal konuların da konuşuluyor, ‘SöyleSen’ de.

“Ülkedeki Kürtlerin konumu bir azınlık olmaktan başka bir şeydir. Ülkenin asli unsurlarıdır da. Onların sözlü kültür gelenekleri, yazılı kültüre dönüşürken bazı sıkıntılarla yüzyüze geliyor. Dışsal baskıya karşı direncin yanında gecikilmiş olmaın da rolü var.” (s.96)

söyleşiler

‘SöyleSen’ adlı yapıtının ilk bölümündeAhmet Telli ile yapılan söyleşiler şöyle sıralanıyor:70’lerin şiirini slogancı bulanlar (Mesele kitap dergisi), Şiir bir özgürleşme pratiğidir (A. Galip), Şiir ve okuru (Türkan Yeşilyurt), Bir yaşam tarzı olarak şiir (Mustafa Sercan), Saklı kalan (Sennur Sezer), Hüznün isyan olur (MuzafferBuyrukçu), Dünyanın kalbine gitmek (Halim Şafak), Dil ve söylem bağlamında (Halim Şafak), Şiir, ütopya ve… (Türkan Yeşilyurt-Emel  Güz), Mitlerden beslenmek (Elif Ergün), Dilin Kazanılmış güzellikleri (Rozerin Doğan), Şiir çeşitlendikçe değişiyor (Aysel Sağır), Bir işaret fişeği olarak şiir (Derviş Tekin), Olmakta olandan olabilir olana (Esengül Kutman), Düzyazıları ve şiirleriyle Ahmet Telli (Vecdi Erbay), Barbar ve şehla üstüne (Nesimi Aday),  Sanatın biricikliği ve birey (Can Olcay), Türkçe  şiirin kırlangıç uçuşu (Gönül Hürriyet Aydın), Aynalara ırmakların yansıttığı (Adnan Gerger), Duygu ormanına yağmurlu şiirler (Aysel Bakıray)

“Modernitenin eleştirisi demek daha doğru olacak. Bir proje olarak modernite, geleneği folklorik bir değere indirgerken, şimdi’den geriye neler bırakıyor, sorusunu düşürüyor akla.”(s.91)

sormacalar…

Ahmet telli’nin söyleşi ve sormaca olarak iki bölümden oluşan ‘SöyleSen’ adlı yapıtının ikinci bölümde yeralan sormacalar şunlardır:İkinci yeni şiiri ve bugün (Kurgu dergisi),  Gurbete dair (Akköy dergisi),  Seslendirmek şiiri incitir mi? (Şiir Odası dergisi), Uç soru uç yanıt (Varoş dergisi), Sanat hareketi (İkibin’e Doğru dergisi), Sevgili genç şair, (Şiir Saati dergisi), Azalarak çoğalmak (Evrensel Kültür dergisi), Şiirde Usta çırak ilişkisi (Sincan İstasyonu dergisi), 2005 yılı şiir ortamı (Şeref Bilsel-Cenk Gündoğdu), 2011 yılı şiir ortamı için (Şeref Bilsel-Cenk Gündoğdu), Edebiyatçıların kamusal alana müdahalesi (Varlık dergisi).

“Önemli noktalardan biri de şairin, kendini değiştirirken okurunu dadeğiştirebilmesidir ki; bunun önündeki en büyük engel, verili beğeninin zaman içinde değişmesini önleyen toplumsallaşmış anonim duyarlık,  körleşme, “ben şiirden anlamam” duygusu gibi egemen tüketim kültürünün manipülasyonudur.” (s. 194)

‘SöyleSen’ de Ahmet Telli’nin sanat edebiyat hakkında görüşlerinimn yanı sıra günümüz sorunlarıyla ilgili verdiği yanıtları da okuyabilirsiniz.

 

Mustafa ASLAN

—————

SöyleSen, Ahmet Telli, I. Basım:Everest Yayınları, İstanbul, Mart 2015

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016