OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

SOSYAL KİMLİK

20160816_172038

SOSYAL KİMLİK

Everest Yayınları Richard Jenkins’in kaleme aldığı BİR KAVRAMIN ANATOMİSİ SOSYAL KİMLİK adlı yapıtı okurlarına geçtiğimiz günlerde sundu.

“Her türlü kimlik sonuçsaldır (aksi takdirde kimlik olmazdı). Örgütsel kimlik tespiti belirli şekillerde sonuçsaldır. Üyelik kaynaklara erişim sağlayabilir ve bunun bedelleri de olabilir; bu bir yarar ya da ceza olabilir. ” (s.214)

BÖLÜM VE KONU

1 Kimlik önemlidir, Benzerlik ve farklılık, Kim kimdir (ve de nedir)?

2 Çağın bir göstergesi mi? İmaj ve siyaset, modernlik ve kimlik

3 Kimlik tespitini anlamak, Bireysel düzen, Etkileşim düzeni, Kurumsal düzen, Birey ve kollektif, İçsel ve dışsal.

4 Kendilik ve zihin, Kendilik (ve kişi-lik), Zihinler ve diğer zihinler, Ağlarve etkileşimler, Zihin, kendi ve G. H. Mead.

5Bedenlenmiş kendiler, “Ben” sorunu, “Ben” ve “Beni/kendi”, Benliğin birliği, Bedenlenmiş kendiler, Bireysellik.

6 İnsan dünyasına giriş, İnsan-lık, Bebekler, çocuklar ve diğerleri, Toplumsal cinsiyetçi kimlik tespiti, Birincil kimlik tespitleri, “Dış” dünya.

7 Kendi-İmaj ve halk imajı, Kendilik, motivasyon ve günlük yaşam, İzlenim idaresi, Etiketleme, Olmak ve haline gelmek, Nominal ve sanal kimlik tespiti.

8  Gruplar ve kategoriler, Kollektifi anlamak, kategorileştirmenin güçleri, Eşzamanlılık ve süreç, Bireysel ve kollektif yeniden.

9 Hudutların ötesi, Etnik gruplar, Alış-verişler, siyaset ve iktidar,Etnikliğin ötesinde.

10 Aidiyeti simgeleştirmek, Cemaati simgeleştirmek, Benzerlik ve farklılık, yeniden, Hudutlar, ilişkiler ve bedenleme, Günlük yaşamın kaçınılmaz soyutluluğu.

11 Öngörülebilirlik, Uyma ve uymacılık, Anlamlı olmak, Öngörülebilirlik oluşturmak.

12 Kimlik tespitini kurumsallaştırmak, Kurumları gerçekleştirmek, Kurumlar ve kimlikler, Örgütler ve kimlikler.

13 Kimlik tespitini örgütlemek, Üye alımı, tasdik, Rasyonalleştirme.

14 Kategorileştirme ve sonuçlar, Örgütler ve yabancılar, Kaynaklar ve cezalar, Kimlik tespiti ve ahlak, Kimlik tespiti ve normallik, Kimlik tespitinin sonuçları.

15 Modern dünyada kimlik neden önemlidir? Modernliğin rasyonellikleri.

Notlar- 1. Kimlik önemlidir, 2. Zamanın bir işareti mi? 3. Kimlik tespitini anlamak, 14. Kendilik ve zihin, 5. Bedenlenmiş kendiler, 6. İnsan dünyasına giriş, 7. Öz-imaj ve halk imajı, 8. Gruplar ve kategoriler, 9.Hudutların ötesi, 10. Aidiyeti simgeleştirmek, 11. Öngörülebilirlik, 12. Kimlik tespitini  kurumsallaştırmak, 13.Kimlik tespitini örgütlemek, 14. Kategorileştirme ve sonuçları ve 15. Kimlik neden modern dünyada önemli?

“Kollektif ve kollektif kimlik tespitleri, sosyoloji ve sosyal antropolojinin kavramsal çerçevelerindeki hayati yapı taşlarıdır (sosyal psikoloji, bu bölümde daha sonra göreceğimiz üzere bir şekilde farklıdır).Onlar hakkında bir konuşma şekli olmadan hiçbir şey hakkında sosyolojik olarak düşünemeyiz.” (s.113)

Richard Jenkins’in kaleme aldığı BİR KAVRAMIN ANATOMİSİ SOSYAL KİMLİK adlı yapıt kimlik konusunda sorularınıza yanıt bulabileceğiniz yapıtlardan biri olma özelliklerini taşıyor.

MUSTAFA ASLAN

……………………….

 

 

BİR KAVRAMIN ANATOMİSİ SOSYAL KİMLİK, Richard Jenkins, Çeviren:Gül Bostancı, I. Basım:Everest Yayınları, İstanbul, Ağustos 2016

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016