OkulBil TV

Eğitim - haber - Sanat

sosyal açıdan islam tarihi

IMAG3598sosyal açıdan islam tarihi

Abdülbaki Gölpınarlı Kitaplığı’nı yayımlamayı sürdüren Kapı Yayınları ‘Sosyal Açıdan İslam Tarihi -Hz. Muhammed (s.m.) ve İslam’ın İlk Devri’ni okura sundu.

Üç bölümden oluşan “Sosyal Açıdan İslam Tarihi -Hz. Muhammed (s.m.) ve İslam’ın İlk Devri’ adlı yapıtında Abdülbaki Gölpınarlı ilk bölümde Hz. Muhammed’e ilişkin değerli bilgiler verirken öteki bölümlerde İslam ve İslam tarihinin önemli bir bölümünü oluşturan Dört Halife Devri ile ilgili okura bilgiler sunuyor.

konular

“Çocukları çok severdi. Bir gün çocuğun birini kucaklarına almış seviyorlardı. Çocuk, üstlerini kirletti. darılmak isteyenlere engel oldular. Sonra elbiselerinin kirlenen yerini kendileri yıkayıp mescide gittiler.” (s.192)

I. Bölüm “Hz. Muhammed (s.m) adını taşıyor. Bu bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Huzursuz insan yeni dini özlüyor, Hz. Muhammed’in soyu, Son ve en büyük peygamberin doğumu, Ergenlik çağından önce Hz. Muhammed s.m. Dünya evine giriş, vahyin ilk inişi, İlk iman edenler, Müslümanlara yapılan eziyetler, Zulüm ve hüzün, Medine’ye göç ve Hz. Ali, Kuvvete kuvvetle karşı duruş Bedir ve Uhud savaşları, Hendek Savaşı ve Hudeybiyye Anlaşması ve Hayber, Hz. Muhammed’in dini yaymak için hükümdarlara mektupları, Savaşlar ve Mekke’nin fethi, İslam’ı güçlendirme savaşları, Münafıklar, Kutsal Ay ve Günler, Mübahele, Hz. Muhammed’in veda haccı, Hz. Muhammed’in hastalığı ve yazılmayan vasiyetname, Ebediyet alemine intikalleri, Hz. Peygamberin evladı ve zevceleri, Hz. Muhammed’in vasıfları, huyları, özellikleri.

İkinci bölüm “İslam” başlığı altında veriliyor. Bu bölümdeki  konu başlıkları arasında şunlar yer alıyor: Tevrat, İncil ve Kur’an, İslam’da insa veakıl, İslam’da insan ve eşitlik, İslam’da hürriyet esastır,  İman ve İslam, İslam’da üstünlük:Bilgi, İslam ve savaş, İslam’da Dünya ve ahiret, İslam’da adalet, Birlik, beraberlik topluluk dini ve Son söz Ortaçağı aydınlığa götüren en büyük atılış.

Üçüncü bölüm “Dört Halife ve Kerbela Faciası” adını taşıyor. Bu bölümde okuyabileceğiniz yazıların konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Hz. Peygamber’den sonra, Hz. Ebu-Bekr’in hilafeti, İlk icraat Usame Ordusu, Kuran’ın toplanışı, İslam yükselirken dev iki imparatorluk çöküyordu, Irak ve Suriye nasıl alındı? Hz. Ömer’in hilafeti, Hz. Osman’ın hilafeti, Hoşnutsuzları Hz. Osman’ı evinde şehit ettiler, Hz. Ali’nin hilafeti, Cemel Savaşı, Sıffıyn Savaşı, Hakemler, Sonrası balla zehirleme, Nehrevan ve sonrası, Hz. Ali’nin şehadeti, İmam Hasan, Yezid, “Biat etmezse Huseyn’i öldürün” diyor, Kerbela yolunda, Susuz düşmana kendi suyunu vermişti İmam Huseyn, Müthiş gün, Kavuştu Huseyn Rabbine, XIII Asır sonra Kerbela.

Adülbaki Gölpınarlı’nın alanında değerli yapıtlardan biri sayılan ‘Sosyal Açıdan İslam Tarihi -Hz. Muhammed (s.m.) ve İslam’ın İlk Devri’ adlı kitabı İslam tarihi ve Hz. Muhammed’in yanı sıra Dört halife ve Kerbela olayına ışık tutuyor.

Mustafa ASLAN

————————-

Sosyal Açıdan İslam Tarihi -Hz. Muhammed (s.m.) ve İslam’ın İlk Devri,  Abdülbaki Gölpınarlı, Kapı Yayınları’nda I. Basım:Temmuz 2015, İstanbul

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016