OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

SONA ERMEK

1111fgSONA ERMEK

Selim İleri’nin Sona Ermek adlı romanı Everest Yayınları tarafından okura sunuluyor. İleri’nin iç içe geçmiş birbirleriyle ilintili izleği başarılı bir şekilde verdiği romanının anlatıcısı ve kahramanının yazardan başka kimsenin olmadığı görülüyor.

ANLATICI- KAHRAMAN – YAZAR

Selim İleri yapıtının hemen girişinde Flaubert’in ünlü yapıtı Madame Bovary üzerinden yapıtıyla ilgili kimi ip uçları veriyor. Yazarın okura verdiği ip ucunun ağırlık noktasını kahraman ve anlatıcı konusu içeriyor. Emma’nın Flaubert olma olasılığı kadar Sona Ermek romanında kahraman ve anlatıcının yazarın kendisi olmaz kaçınılmaz gibi görünüyor. Bir yerde yazar- anlatıcı-kahraman benzeşmesi konusunda okura önemli ip uçları veriyor.

 

EMMA’DAN Y. KADRİ’NİN SENİHA’SINA

Selim İleri yapıtına Flaubert’in Emma Bovary adlı kahramanından söz ediyor. Anlatıcı yazar ve kahraman üçlemesi üzerinde durduktan sonra ilerleyen bölümlerde ise ilginç bir bilgi veriyor. Edebiyatımızda Emma Bovary benzeri bir kahramandan söz ediyor. Bu kahramanın adı Seniha. Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun  Kiralık Konak adlı romanındaki Seniha ve Emma arasında kimi benzerlikler olduğunu kimi kanıtlar ileri sürerek ortaya koyuyor. Tolstoy’un Anna’sıyla, Flaubert’in Emması arasında benzerlik olup olmadığı  konusunda ise okurla paylaşımda bulunuyor.

“Emma’nın intiharından yirmi yıl sonra, genç ve güzel bir kadın, Emma’dan yirmi yıl sonra, genç ve güzel bir kadın

Tolstoy Emma’yı okumuş muydu; bir zamanlar merak ederdin. Araştırdın, kesin bir sonuca ulaşamadın. (Yakup Kadri’nin Seniha’sından da bir tür bovarizm. Anna’yı bovarizmin kalıplarına oturtmak imkansızdır.)” (s.245)

TARİH VE EDEBİYAT

Selim İleri Sona Ermek adlı yapıtında tarihle edebiyatı harmanlıyor, akrabalık ilişkilerini gözler önüne seriyor diyebiliriz. IV. Murat konusundaki ilginç paylaşımları yapıt boyunca sürüyor. Farklı tarihi kaynaklar üzerinden okura farklı açılardan sunuyor, tarihin tartışmalı konularını.

“Murad’ın çocuk kalbi. Kösem Sultan, Dördüncü Murad, Deli İbrahim, Cinci Hoca romanı yazanlar çocuk Murad’ı anlatmamışlar. Bir kez olsun rüya görmemiş. Şimdi rüyalar görüyor…” (s.164)

Selim İleri’nin Sona Ermek adlı usta işi romanı tarih ve edebiyatı harmanlarken her konuda çeşitliliği ve farklılığı okura sunuyor.

MUSTAFA ASLAN

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Sona Ermek (Roman), Selim İleri, I. Basım:Everest Yayınları, İstanbul, Mayıs 2017

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016