OkulBil TV

Eğitim - haber - Sanat

sis kelebekleri

IMAG3587Sis Kelebekleri

Nazlı Eray’ın dünle-bugün arasında kurduğu romanı ‘Sis Kelebekleri’ Everest Yayınları arasında okurla buluştu.

Eray’ın geçmiş-bugün arasında kurduğu romanında tarihi  kimi kişilikleri günümüze taşıyarak geçmişte bir iz sürüyor. ‘Sis Kelebekleri’ adlı yapıtta  değerbilmez partisince seçilemeyeceği bir sırada milletvekili adayı gösterilen, romanın kahramanı,  dedesinin izini sürüyor.

mahmet şevket ve tahir lütfi tokay

Nazlı Eray’ın ‘Sis Kelebekleri’ adlı romanında geçmişten bugüne taşınan yerli yabancı  birçok kahramanla karşılaşıyoruz: Mahmut Şevket Paşa, Mahmut Şevket Paşa’nın yaveri Kazım Ağa, Maria Antoinette, Tahir Lütfi Tokay, Roberto Cavalli, Rıza Nur… Yerli kahramanların en başta geleni Mahmut Şevket Paşa ve kahramanın dedesi Tahir Lütfi Tokay, Rıza Nur…

Mahmut Şevket Paşa’ya suikast ve sonrasının yoğunluk kazandığı romanda İkdam gazetesi yazarlarından Tahir Lütfi’nin Sinop’a sürgünlüğü söz konusu ediliyor. Suikast ve sonrasının anlatıldığı romanda kahramanların ve olayların kimi ayrıntılarına girildiği romanda, özellikle Rıza Nur ve  Mahmut Şevket Paşa arasında karşılaştırmalar yapılıyor.

“Dedem Tahir Lütfi Tokay’ı gördüm bir an. Gözleri bendeydi.

“Dün gece gümüş kapaklı, kristal mürekkep hokkanı çekmecede buldum dedeciğim!” diye bağırdım ona.” (s.335)

sinop ve cezaevi

Nazlı Eray ‘Sis Kelebekleri’ adlı yapıtında uzam olarak ağırlıklı olarak Sinop’u seçtiği görülüyor, Karadeniz yöresinde kimi gezintilere  çıkasa da okuru. yapıtta Mahmut Şevket Paşa’ya suikast ve bu suikast sonrasında İttihat ve Terakki içindeki kimi adların Sinop Cezaevi’ne gönderilmesini anlatırken bir yandan da kahramanımız dedesinin izini sürülüyor.

Sabahattin Ali’nin de tutuklu kaldığı yıllara değinilen yapıtta Sinop Cezaevi ile ilgili bilgileri Pala adlı bir gardiyan aracılığıyla okura sunuyor. “Aldırma Gönül” adlı şiirini Sabahattin Ali’ye yazdıran Sinop Cezaevi’nden sağ çıkmanın sanıldığı kadar kolay olmadığı  belirtiliyor,

“Asıl dedemin peşindeyim,’ dedim. Bundan elli beş yıl önce ölen ittihat ve Terakkici, İkdam gazetesinin başyazarı dedem Tahir Lütfi Tokay’ın peşindeyim. Sinop zindanlarında yatmıştı bir süre. Oradan sağ çıkabilen çok ender insanlardan… Mahmut Şevket Paşa suikastından sonra Bahricedid vapuru ile, tevkif edilen diğer muhaliflerle birlikte Sinop’a yollanmıştı.” (s.172)

‘Sis Kelebekleri’nde Nazlı Eray dünün önemli kahramanlarınsan kimilerini bugüne getirerek okura zevkle okunan bir kitap sunuyor. Önerilir.

Mustafa ASLAN

———————

Sis Kelebekleri (roman), Nazlı Eray, I. Basım:Everest Yayınları, İstanbul, Mayıs 2015

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016