OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Sınıf Yükseltme (Atlatma) Nasıl Yapılır?

 

Sınıf Yükseltme (Atlatma) Nasıl Yapılır?

Sınıf yükseltme ya da sınıf atlatma konusu öğretmenlerin merak ettiği konulardan birisidir.

Madde 49 — (Değişik: 20.8.2007/26619 RG) İlköğretimde 1-5 inci sınıflara devam eden öğrencilerden beden ve zihince gelişmiş olup bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar, sınıf/şube rehber öğretmeni ve varsa okul rehber öğretmeninin önerisi ile velinin görüşü alınarak öğretim yılının ilk ayı (Eylül) içinde sınıf yükseltme sınavına alınırlar. Başarılı olanlar bir üst sınıfa yükseltilirler.

Sınıf Yükseltme sınav komisyonunda kimler var?

Bu sınavı bir komisyon yapar.
Başkan okul müdürüdür. Okul müdürünün başkanlığında sınıf öğretmeni ve bir üst sınıfın öğretmeni varsa okul rehber öğretmeninden oluşan komisyon tarafından yapılır.

Okulda bu komisyonu oluşturacak sayıda öğretmen bulunmaması durumunda ne yapılır?

Yanıt:

Sınavın yapılacağı yer ile sınav komisyonu, okulun bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce belirlenir.

(Değişik üçüncü fıkra: 24.12.2008/27090 RG) Sınav sonucu tutanakla tespit edilir. Bu tutanak, okul yönetimince öğrenci işleri dosyasında saklanır. Başarılı olanların durumu e-okul sistemine işlenir.

Sınıf yükseltme sınavına aynı öğrenci içi kaç kez yapılır?

Bu sınava farklı sınıflardan  birçok öğrenci katılabilir.  Sınıf yükseltme aynı öğrenci için bir kez yapılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016