OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

şiir kuşatması-mustafa aslan

 

ŞİİR KUŞATMASI

 

Mustafa Öneş eleştiri alanında önemli adlardan birisidir, tartışmasız. Alanında önemli ödülleri de alan Öneş, şiir dünyamıza ışık tutabilecek (1969-2005) yazılarından seçtikleriyle ‘Şiir Kuşatması’ adı altında bir kitapta topladı. Bu yapıt önemi göz ardı edilmeyecek “2006-Mehmet Fuat Eleştiri/İncelenme Ödülü”nü aldı.

 

Mustafa Öneş, ‘Şiir Kuşatması’ndan Türk şiirinin önemli adlarının yapıtlarını irdeliyor. Bunlar arasında Ahmed Arif, Erol Çankaya, Afşar Timuçin, Mehmet Taner, Ahmet Hamdi Tanpınar, Behçet Necatiğil, Nazım Hikmet, Edip Cansever, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Hilmi Yavuz ve İzzet Yaşar adlarıyla karşılaşıyoruz.

 

Noktalar

 

Öneş, ‘Şiir Kuşatması’nda şiirimizin önemli adlarının yapıtlarını yazının narin masasına yatırıyor. Şiirler ve şairleri toplumsal koşulların dışında tutmuyor. İkisinin de hangi toplumsal koşullardan etkilendiğini belirliyor.

Üzerinde durduğu her şairin şiirinin çıkış noktası ya da kaynakları üzerinde durmakla birlikte Necatiğil örneğinde olduğu gibi şiire ilişkin görüşlerini de paylaşıyor okurla. Bu paylaşımdan da öte onun şiirini ve şiire bakışını açıklamaya yönelik bir edimden başka bir şey değildir, bu. Şairlerle ilgili önemli bulduğu her şeyi değerlendiren Öneş, kimileyin başka yazarların görüşleriyle de desteklemektedir savlarını.

 

Nazım, Dağlarca ve Homeros

 

Nazım Hikmet ve yapıtta en fazla üzerinde durduğu Fazıl Hüsnü Dağlarca şiiri üzerine kimi ortak saptamalarda bulunduğunu görüyoruz, Öneş’in. Nazım Hikmet’in ‘Memleketimden İnsan Manzaraları’nın üzerinde durulan yapıtta, Dağlarca’nın destanlarını üç öbekte topluyor.Bunlar:1-Toplumsal içerikli destanlar, 2-Kuruluş ve kurtuluş destanları, 3-Güncel içerikli destanlardır.  Homeros örneğini şairimiz F. Hüsnü Dağlarca için göstererek şiirlerinin destan özellikleri taşımaktan öte destan olduğunu belirtiyor.

 

“Homeros’un yolunu izlemiş, onun ardından insanlığın destanına değişik yönlerden katkıda bulunmuş az sayıda şair arasındadır Dağlarca.” (s.104)

 

Şair, şiir ve toplum

 

Mustafa Öneş şiirleri ve şairleri toplumcu bakış açısıyla değerlendiriyor. Ürünleri değerlendirirken tarihsel ve toplumsal süreç içinde devinmeye dikkat ediyor.

Edebiyatın, dolayısıyla da şiirin toplumu dönüştürücü gücü olduğu değerlendirmelerin geneline bakıldığında ortaya çıkıyor. Kaynaklarına inerken har şairin şirinin bir yerde toplumsal mücadele ve gelecek bağlantısı üzerinden yürüyor.

 

‘Şiir Kuşatması’ Mustafa Öneş’in şiir dünyamıza çok şeyler kattığı bir yapıt. Şiirle uğraşanların yanında şiir okurlarının da yararlanabileceği bir yapıt.

 

*Mustafa Öneş, Şiir Kuşatması, I. Basım: Aralık 2006, Say Yayınları-İstanbul

 

1 Comment

Add a Comment
  1. Mustafa Öneş, son 50 yılın en önemli sezgi doruklarından biri.
    Türk edebiyat eleştirisinin anılan ilk isimlerinden. Orhan Koçak,
    Mehmet H.Doğan, Memet Fuat, Fethi Naci, Tuncer Uçarol, Yücel
    Kayıran, Baki Asiltürk, Veysel Çolak, Şeref Bilsel gibi sezgiler
    yardımıyla gerekli saptamalara ulaşmış önemli adlardan..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016