OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Şİİ İSLAM TARİHİ

Şİİ İSLAM TARİHİ

Farhad D20160903_163414aftary’nin Şii İslam Tarihi adlı yapıtı Alfa Yayınları arasında okura sunuldu. Daftary  kitabında Şii İslamın oluşumunu ayrıntılarıyla vermekle kalmıyor On İki İmamcılar, İsmaililer, Zeydiler ve Nusayrilerin da tarihiyle ilgili dikkate değer bilgiler aktarıyor.

“Nusayriler 1920’lerin başında Şii köklerini vurgulamak için adlarını değiştirip Alevi yaptılar. Nusayriler-Aleviler takiye yapan dinsel literatürlerini ve öğretilerini saklayan, kapalı, batıni bir cemaat olarak kalmıştır. Nusayri öğretiler, kendi cemaatleri içinde bile…” (s. 236)

Farhad Daftary’nin Şii İslam Tarihi adlı yapıtında yer alan bölümler ve bu bölümlerdeki konu başlıkları şöyle sıralanıyor: 1- Giriş:Şii İslam Araştırmalarında İlerleme, Erken İslam’da çeşitlilik, ortaçağ’da Sünni algılar, Ortaçağ’da Avrupalıların algıları, Oryantalist bakış açıları, Şii İslam üzerine modern bilimsel çalışmalar.

2-Şii İslam’ın Kökeni ve Erken Tarihi başlığıyla verilen bölümde  yer alan konular şöyle sıralanıyor:Şiiliğin kökeni, Erken Şia, Keysaniyye, Gulat,  İlk İmamiyye, İmami Şii İmamet öğretisi.

3- İsnaaşariler ya da On İki İmamcılar başlığıyla verilen bölümde yer alan konular şöyle sıralanıyor: On İki imamlar ve gizli Mehdi,On İki İmam’ın gaybetinden Mogol istilasına,  Nasırüddin Tusi’den Safevilere, Safevilerden erken modern zamana, 1215/1800’den günümüze.

4- İsmaililer adlı bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: İlk İsmaililer,  İsmaili tarihinde Fatımi evre,  Tayyibi İsmaililer:Yemen ve Hindistan evreleri,  Nizari İsmaililer:Alamut evresi,  Nizari İsmaili tarihinde sonraki gelişmeler,  Encudan dirilişi, Modern dönem.

5- Zeydiler adlı bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor:İlk Zeydiler,  İran’da Hazar bölgesi Zeydileri, Yemen Zeydileri.

6-Nusayriler ya da Aleviler adlı bölümdeki konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Nusayri araştırmaları,  Nusayrilerin tarihi ve Nusayri-Alevi öğretileri.

Daftary  Şii İslam Tarihi’ni ayrıntılı olarak veriyor, yapıtında. Bölgemizin  insanının  inanç sisteminin nereden gelip nereye gittiğini gösteren bir çalışma niteliklerini taşıyor.

MUSTAFA ASLAN

………………………………….

Farhad Daftary, Şii İslam Tarihi, Çeviren:Ahmet Fethi Yıldırım, I. Basım:Alfa Yayınları, İstanbul, Eylül 2016

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016