OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

selanik hayaletler şehri

images (2)

selanik hayaletler şehri

Mark Mazower’in üç bölümden oluşan ve Selanik’in  1430-1950 yıllarını anlattığı  ‘Selanik Hayaletler Şehri’-Hıristiyanlar, Müslümanlar ve Yahudiler 1430-1950 ‘ adlı yapıtı Alfa Yayınları arasında okura sunuldu.

kozmopolit kent

Mark Mazower’in yapıtını incelediğimizde karşımıza kozmopolit bir kent olan bir Selanik karşımıza çıkıyor. 1430’lu yıllardan başlayarak 1950’ye değim kentin serüveninin anlatıldığı kitapta karşımıza yazarın çok yönlü olarak incelediğini görüyoruz.Üç bölümde oluşan yapıtta her inanç sisteminin kenti neden ve nasıl etkilediği görülüyor.

Mark Mazower ‘Selanik Hayaletler Şehri’ adlı yapıtında, Osmanlı’nın bu kentteki durumunu da tarihsel süreç içinde gelişmelere uygun olarak veriyor. 1910’da yıllarla birlikte Osmanlı’nın milliyetçilik dalgasıyla sarıldığını da belirtiyor, çok kültürlü bir kent olan Selanik’te.

konular

Üç bölümden oluşan yapıtta yer alan bölüm başlıkları ve konuları şunlardır: Birinci Bölüm:Sultan Murad’ın Yükselişi. Fetih 1430, Camiler ve Hamamlar, Sefaredlerin Gelişi, Mesihler, Şehitler ve Mucizeler, Yeniçeriler ve Diğer Musibetler, Ticaret ve Rumlar, Paşalar, Beyler ve Sarrafflar, 2. Bölüm: Avrupa’nın Gölgesinde. Seyyahlar ve Avrupa’ya Özgü Hayal Gücü,  Bir Geçmişe  Dair Olabilirlikler, Frenk Tarzında,  Makedonya Sorunu (1878-1908), Jön Türk Devrimi, 3.Bölüm:Kenti Yunanlılaştırma. Aziz Dimitros’un Dönüşü, Birinci Dünya Savaşı, Büyük Yangın, Müslümanların Hicreti, Mülteciler Kenti,  İşçiler ve Devlet,  Tangoya Uygun Giyinmek, Yunanlar ve Yahudiler, Soykırım…

Konuya uygun harita ve fotoğraflarla süslenmiş  ‘Selanik Hayaletler Şehri’ adlı yapıtında Mark Mazower sadece Selanik kentini  ilgilendiren bilgiler vermiyor. Yazar, Avrupa ve Türkiye’yi de yakından ilgilendiren konuları okura sunuyor.

 

Mustafa ASLAN

———————-

Mark Mazower,  Selanik Hayaletler Şehri,  Çeviren:Gül Çağalı Güven, Alfa Yayınları’nda 1. Basım: Aralık-2013, İstanbul

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016