OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Selahaddin Eyyubi

IMAG3697Selahaddin Eyyubi

Abdul Rahman Azzam’ın ‘Selahaddin Eyyubi’ adlı kitabı Alfa yayınları arasında Pınar  Arpaçay’ın çevirisiyle sunuldu.

Abdul Rahman Azzam’ın ‘Selahaddin Eyyubi’ adlı kitabında yer alan bölüm ve konu başlıkları şöyle sıralanıyor:Birinci bölüm “Abbasi Halifesinin Güçten Düşmesi ve Sünni uyanış” adını taşıyor. Birinci bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Sünniler ve Şiiler arasındaki anlaşmazlıklar, Yeni bir Sünni Ortodoksluğun inşaası,

İkinci bölüm “Medcezir:Çekilen Suların Yeniden Yükselmesi” adını taşıyor. Bu bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Haçlıların Suriye’ye gelişi,  Selahaddin’in babasıyla amcasının kendilerini kabul ettirmeleri,Nureddin’in yükselişi ve medreselerin yayılması.

“Genç Selahaddin” adını taşıyan üçüncü bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor:Selahaddin’in büyüdüğü dini ortam, Haçlı karşıtı İslami seferin başlaması, Selahaddin’in eğitimi.

“Mısır Savaşı” adlı  dördüncü bölümde şu konular yer alıyor: Fatımiler:Nil’in hasta adamı, Şirkuh’un seferi,  Selahaddin’in ortaya çıkması ve İskenderiye kuşatması.

“Sıradışı Vezir” adını taşıyan beşinci bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Şirkuh’un ölümü ve Selahaddin’in vezir olarak atanması,  El Kadi el Fadıl’ın yükselişi.

“Mısır’ın Efendisi” adını taşıyan altıncı bölümde yer alan konu başlıkları şunlardır: Sudanlı ayaklanmasının bastırılması ve Fatımi devletinin parçalanması, Selahaddin’in otoritesini Mısır’da kabul ettirmesi, Sünni Ortodoksluğun Mısır’a girişi.

“Suriye’nin Ödülü” başlığıyla verilen yedinci bölümde yer alan konular şöyle sıralanıyor: Nureddin ve Amaury’nin ölümü, Suriye’de iktidar mücadelesi,  Selahaddin’in Suriye’ye ilerlemesi ve Halep’in meydan okuması.

“Her işe Karışan Şeyh: Selahaddin ve EL-Habuşani” adlı sekizinci bölümde yeralan konular şöyle sıralanıyor: Mısır’da medrese inşası,  Selahaddin ve ulema arasındaki ilişki,  Mısır’ın sünnileştirilmesi.

Dokuzncu bölüm “Cüzzamlı Kral” adını taşıyor. Bu bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: IV. Baudouin ve Kudüs Krallığı,  Selahaddin ‘in Mont Gisard’daki yenilgisi,  Nureddin’in oğlunun ölümü ve Kuzey Suriye için mücadele.

“Tehlikeli Sulara Yolculuk: Selahaddin’in Harran’da hastalanması” adını taşıyan onuncu bölümde yer alan konular şöyle sıralanıyor:IV. Baudouin’in ölümü, Selahaddin’in Mısır üzerine yürüyüşü,  Selahaddin’in hastalığı, Selahaddin ve El – Kadi El fadıl:Yenilenen yeminler.

“Hıttin’de Zafer” on birinci bölümün başlığının adını taşıyor. Bu bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Selahaddin ordusunu bir araya getiriyor, Frenk ordugahında müzakereler, Teberiye’ye ilerleyiş, Gerçek Haç’ın ele geçirilmesi,  Selahaddin Chatillonlu Renaud’yu kılıçtan geçiriyor.

“Kudüs’ün Geri Alınışı ” adını taşıyan on ikinci bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Latin Krallığının çöküşü,Selahaddin Kudüs’ü kuşatıyor, Muzafferin Kudüs’e girişi.

On üçüncü bölüm “Richard’ın Gelişi” adını taşıyor. On üçüncü bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Corrado Sur’u tahkim ediyor, Akka Kuşatması, Selahaddin’in ordusunun parçalanması, Akka’nın düşüşü ve 3000 Müslüman’ın katledilmesi, Yafa’ya yürüyüş, Selahaddin’in Arsuf’ta yenilmesi.

“Yıpratma Savaşında Acımasız Bir Kuşatma: Selahaddin, Richard ve Kudüs” adını taşıyan on dördüncü bölümde yeralan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Takiyeddin’in ölümü, Yafa saldırısı ve Richard’ın karşı koyması, Barış görüşmeleri ve Richard’ın ayrılışı.

On beşinci bölüm “Şam’da Ölüm:Selahaddin’in Son Günleri. Bu bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Şam’a geri dönüş, Selahaddin’in hastalığı, Selahaddin’in ölümü ve halkın matemi, Selahaddin:Bir değerlendirme. Arapça kaynaklar hakkında bilgi verilen bölüm dışında yapıtta kaynakça ve dizin de yer alıyor.

İslam dünyasının önemli adlarından Selahaddin Eyyubi ile ilgili kafanızdaki birçok soruya yanıtlar bulabileceğiniz gibi yeni sorular üretmenizi desağlayacak bir yapıt  Abdul Rahman Azzam’ın ‘Selahaddin Eyyubi’ adlı kitabı.

Mustafa ASLAN

——————-

Selahaddin Eyyubi, Abdul Rahman Azzam, Çeviren:Pınar Arpaçay, I. Basım : Alfa Yayınları Tarih Dizisi, İstanbul, Ekim 2015

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016