OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Sayılar Kitabı

 

IMAG2461

Sayılar Kitabı

John H. Conway-Richard K. Guy’un ‘Sayılar Kitabı’ belli bir matematik bilginiz olmasada sayılarla eğlendiren aynı zanmanda da bilgi sunan bir yapıt.

 

‘Sayılar Kitabı’ında yer alan konulardan kimilerini şöyle sıralayabiliriz: Birinci bölümün adı “Sayıların hikayesi” adını taşıyor. Bu bölümde yer alan konulardan kimilerini şöyle sıralayabiliriz:  Sayı kelimeleri, Milyonlar, milyarlar ve diğer zilyonlar,  Sayılar nasıl yazılır? Yunan sistemi, Roma sistemi, Hint-Arap rakamları, Başka tabanlarda sayılar, Sayı cinsleri, Bazı özel arkadaşlar.

“Çocuklar bazen “Kaç adet sayı var?” diye soruyorlar. Sonsuz sayıların tutarlı bir kuramı ilk kez Georg Cantor tarafından, 1872 ile 1884 arasında geliştirilmiştir. Tam sayıların sayısı..” (s.39)

“Şekillerden sayılara geometri kullanarak aritmetik ve cebir yapmak” adını taşıyan ikinci bölümde yer alan konulardan kimilerini şöyle sıralayabiliriz: Desenlerle yapılan alımlı ispatlar, Dışlanan dokuzlar, Renk desenleri, Kare sayılar,  Üçgensel sayılar, Poligonsal sayılar,  Üçüncü boyut,  Kare piramit  sayılar, Oktahedral sayılar, Stella  oktengula sayılar,  Kırpık oktahedral sayılar Sıradaki öbek sayısının eğilmesi, Dördüncü boyut,Küplerin toplamı…

Üçüncü bölüm “Sıradaki sayı nedir?” adını taşıyor. Üçüncübölümün konuları arasında Moessner büyüsü, Faktöriyel sayılar, Permütasyon sayıları, Kombinasyon sayıları, Pascal üçgeni,  Tekrarlı kombinasyon sayıları,  Freze desenleri,   Bir dizinin sıradaki terimini tahmin etmek,   Kaç tane üçgen var?

Dördüncü bölüm: Ünlü sayı aileleri.” Bu bölümde yer alan konulardan kimileri şunlardır: Bell sayıları ve  Stirling sayıları, Bölüşüm sayıları ve bileşkeler;Ramanujan sayıları, Çatallanan ağaçlar, Poligonları  üçgenlere ayırmak, Merdivenlikuvvetleri değerlendirmek, Köklü düzlem çalılıkları, Fillotaksi,  Parantezler…

Beşinci  bölüm: “Asil asallar” adını taşıyor. Bu bölümdeki yazılardan kimileri şunlardır: Mudolo P aritmetiği, Bir sayı asal çarpanlarına birden fazla şekilde ayrılabilirmi? Herzaman yeni asallar vardır, Mersenne sayıları, Mükemmel sayılar, Fermat sayılar, Fermat’ın asallık testi, Asallar ne sıklıkta görünür?  Hangi sayılar iki kare toplamıdır?

Altıncı bölüm “Kesirlerin ileri verimliliği” adını taşıyor. Bu bölümde yer alan konulardan birkaçını şöyle sıralayabiliriz:Farey kesirleri ve Ford çemberi, Euler  totient sayıları, farey serilerinin uzuluğu nedir?  Pisagor kesitleri,  Pisagor kesirlerinin bir Babil tablosu, Kesirler ondalıklara döngüleniyor, Tekrarlı karmalar…

Yedinci bölüm:”Cebirsel sayılar ve geometrik problemler.” Bu bölümde yer alan konulardan birkaçını şöyle sıralayabiliriz: İrrasyonel sayılar için  sürekli kesirler, Cebirsel sayılar,  Üç adet Yunan problemi, Cetvel ve pergelli çizimler,  Düzgün çokgenlerin inşaa edilmesi,  Aritmetik problemlerindeki cebirsel sayılar, Oğlan ve kız çocukları için cebirsel sayılar,  Calabı üçgeni,  Periyodik  noktalar…

Sekizinci bölüm “Hayali sayıları hayal etmek,” dokuzuncu bölüm  “Bazı aşkın sayılar,” onuncu ve son bölüm ise ” Sonsuz ve sonsuz küçük sayılar” adını taşıyor.

Sayılara ilişkin merakınızı ve kafanızı kurcalayan soruların yanında yeni bilgiler edinmek isteyenlere, ‘Sayılar Kitabı’ önerilir.

Mustafa ASLAN

—————————–

John H. Conway-Richard K. Guy, Sayılar Kitabı, Çeviren Ahmet Nedim Narman, I. Basım:Alfa Yayınları, İstanbul, Kasım-2014

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016