OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Savaş Üzerine

SAVAŞ ÜZERİNE

Karl Von Clausewitz’in Savaş Üzerine kapsamlı ve açıklayıcı kitabı Alfa Yayınları arasında okura sunuldu.
Karl Von Clausewitz’in Savaş Üzerine adlı yapıtı üç cilt kitabın bir araya getirilmesinde oluşuyor.

Üç cilt olarak yayımlana yapıtın birinci cildinin birinci kitabının başlığı SAVAŞIN DOĞASI adını taşıyor. Bu bölümdeki konu balıkları şöyle sıralanıyor: Savaş nedir? Savaşta amaç ve araç, Askeri deha, Savaşta tehlike, Savaşta bedensel çaba, Savaşta haber alma, Savaşta sürtünme, Birinci kitap hakkında son düşünceler.,Birinci cildin ikinci kitabının başlığı SAVAŞIN TEORİSİ adını taşıyor.

Savaşın Teorisi adlı bölümün konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Savaş sanatının dalları, Savaşın teorisi hakkında, Savaş sanatı ya da savaş bilimi, Yöntemcilik, Eleştiri, Örnekler hakkında.

Birinci cildin üçüncü kitabı “GENEL OLARAK STRATEJİ “adını taşıyor. Üçüncü kitaptaki konu başlıkları şöyle sıralanıyor:Strateji, Stratejinin unsurları, Manevi değerler, Başlıca manevi güçler, Ordunun savaşçılığı, Cesaret, Sebat, Sayıca üstünlük, Baskın, Hile, Kuvvetlerin mekan içinde toplanması, Kuvvetlerin zaman içinde birleşmesi, Stratejik ihtiyatlar, Kuvvet tasarrufu, Geometrik unsur, Savaş harekatında duraklama hakkında, Bugünkü savaşların karakteri, Gerilim ve sükunet.

Birinci Cilt-Dördüncü Kitap:MUHAREBE

Muharebe adlı dördüncü kitaptaki konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Genel, Bugünkü meydan muhaberesinin karakteri, Genel olarak muharebe, Genel olarak muharebe-II, Muharebenin anlamı hakkında, Muharebenin süresi, Asıl muharebesi kesin sonucu, Asıl meydan muharebesi kesin sonucu-II, Meydan muharebesinin kullanılması, Zaferin stratejik araç olarak kullanılması, Kaybedilen muharebeden sonra geri çekilme, Gece muharebesi.

İkinci ciltteki beşinci kitap SİLAHLI KUVVETLER adını taşıyor. Bu kitaptaki konu başlıkları şöyle sıralanıyor:Özet, Ordu, savaş alanı, sefer Kuvvet oranı, Sınıf oranı, Ordunun muharebe düzeni, Ordunun genel düzeni, Öncü ve ileri karakollar, İleri sürülmüş birliklerin hareket tarzı, Ordugah, Yürüyüşler I-II-III, Konaklar, İaşe, Harekat üssü, İrtibat ve muvasala hatları, Çevre ve zemin, Yükseklikler.

Altıncı kitap SAVUNMA adını taşıyor.

Savunma adını taşıyan altıncı kitaptaki konu başlıkları ise şöyle sıralanıyor: Taaruz ve savunma, Taaruz ve savunmanın taktikte birbirine karşı tutumu, Taaruz ve savunmanın stratejide birbirine karşı tutumu, Taaruzun konsantrik, savunmanın eksantrik oluşu, Stratejik savunmanın karakteri, Savunma araçlarının kapsamı, Taaruz ve savunmanın karşılıklı etkisi, Mukavemet tarzları, Savunma muharebesi, Kaleler, Savunma mevzisi, Tahkimli mevziler ve tahkimli ordugah, Yan mevziler, Dağlarda savunma I-II-III, Nehirlerin ve ırmakların savunulması I-II, Nehirlerin ve ırmakların savunulması ve su baskınları, Ormanlarda savunma, Kordon, Ülkenin anahtarı, Kanat etkisi, Ülke içerisine çekilme, Halkın silahlanması, Bir savaş alanının savunulması I-II,  Gittikçe artan mukavemet, Kesin sonuç aranmayan hallerde savaş alanının savunulması.

Üçüncü Cilt-Yedinci Kitap TAARUZ adını taşıyor. Taaruz adlı yedinci kitaptaki konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Savunmayla ilişkisi bakımından taaruz,Stratejik taaruzun tabiatı, Stratejik taaruzun konusu üzerine, Taaruzun gücünün azalışı, Taaruzun tepe noktası, Düşman silahlı kuvvatlerinin imhası, Taaruz odaklı meydan muharebesi, Nehir geçişleri, Savunma mevzilerine taaruz, Tahkimli ordugahlara taaruz, Dağlarda taaruz, Kordon hatlarına taaruz, Manevra, Bataklıklarda, su taşkınlarında, ormanlarda taaruz, Bir savaş alanında kesin sonuç beklenen taaruz, Kalelere taaruz, Ulaştırmaya taaruz, Ordugahlardaki düşman ordularına taaruz, Diversion, İstila, zaferin tepe noktası hakkında.

Sekizinci kitap SAVAŞ PLANI adını taşıyor. Savaş Planı adlı sekizinci kitaptaki konular şöyle sıralanıyor: Giriş, Gerçek ve mutlak savaş, Savaşın iç tutarlılığı, Savaş amacının büyüklüğü ve  harcanacak çabalar hakkında, Savaş hedefinin daha açık tarifi:Düşmanın mağlup edilmesi, Sınırlı hedef, Politik amacın savaş üzerine etkisi, Savaş politikanın aracıdır,Sınırlı hedefli taaruz odaklı savaş, Sınırlı hedefli savunma, Hedef, düşmanın mağlup edilmesi olduğunda savaş planı.

Karl Von Clausewitz Savaş Üzerine adlı kitabında savaş üzerine merak ettiğiniz her şeyi bulacağınız belirtmekle birlikte barışı korumanın yollarını da öğrenmiş olacağımız belirtmeliyim.

Mustafa ASLAN

:::::::::::::::::::::::::::::::::::

Savaş Üzerine, Karl Von Clausewitz, Çeviri:H. Fafri Çeliker, I. Basım:Alfa Yayınları, İstanbul, Haziran 2018

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016