OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

SANATSAL GERÇEKLİKLER, OLGULAR VE ÖTELERİ…

20160816_172137

SANATSAL GERÇEKLİKLER, OLGULAR VE ÖTELERİ…

Hasan Bülent Kahraman’ın Sanatsal Gerçeklikler, Olgular Ve Öteleri… adlı yapıtının yeni basımı Kapı Yayınları arasında okura sunuldu.

“Karşısında hep utangaç davranılan, hep çekinilen “geçmiş”e yönelik her türden kısıtlama artık aşılmaktadır. Geçmiş şimdi yeni yeni keşfedilen bir büyük ve görkemli kıtadır.” (s.426)

 

Hasan Bülent Kahraman’ın Sanatsal Gerçeklikler, Olgular Ve Öteleri… adlı yapıtının birinci bölümü “SANATSAL GERÇEKLİKLER” adını taşıyor. Birinci bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Görünüm ve ötesi:Giriş yerine, Resim:Yeni bir gerçeklik olarak, Resim-episteme:Aşkınlık ve özne-nesne estetiği açısından sanat politika ilişkisi: Çağdaş toplumsallık bağlamında sanat tarihi mi, sanat toplumbilimi mi? İmge – simge -söylence:Bir sergi dolayısıyla bir yorum ut pictura poesis : Şiirsel dille resimsel dilin kesişmesi ve algılanması.

İkinci Bölüm “Sanatsal Olgular” adını taşıyor. Bu bölümdeki konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Ekspresyonizm:Bazı temel sorunlara bir bakış, Gerçeküstücülük:Modernizm-postmodernizm ilşkisi açısından, Minimal sanat:Wittgenstein felsefesiyle aralarındaki benzerlik açısından bir bakış denemesi, Fluxus:Modernizmden modern sonrasına, Geç yirminci yüzyıl sanatı:Melezleşme sorunsalı, Çağdaş sanat:Postmodern-modern ilişkisi bağlamında günümüz ve sanatı üstüne bir im, Sanat ve yeni siyaset biçimleri, Kiç:Estetik-sosyoloji ve Türkiye açısından bir bakış.

Üçüncü  bölüm “Ve Öteleri “başlığıyla veriliyor. Bu bölümdeki konu başlıkları ise şöyle sıralanıyor: Kent:Modernizm-postmodernizm ekseninde bir plastik öğe, Şehir mekanı:Görsellik, gövde, erotizm bağlamında, Mekanın yitimi:U realite ve demokrasi-medya “olanaksızlık” ilişkisi, Postmodern dönemde sanat ve medya:Akıl-sistem ve mekan bağlamında bir yorum, Mimarlık:Alımlanma bağlamında bir im, Kentsel analn ve sanat:Heykel tartışması bağlamında, Merkez -çevre ilişkileri:Bir yorum ve Göçebelik:Birkaç saptama.

“1980’lerde ve 90’larda ortaya çıkan melezleşmenin bu doğallık durumunun ötesinde bir anlam taşıdığı açıktır. Çünkü, mevcut melezleşme kültürlerarası geçişin bir sonucudur. Bu yanıyla da mevcut oluşumun özellikle küreselleşmenin bir sonucu olarak görülmesi gerekmektedir.” (s.259)

Hasan Bülent Kahraman’ın Sanatsal Gerçeklikler, Olgular Ve Öteleri… adlı yapıtı özellikle küreselleşme ve postmodernizm  konularındaki sorularınıza yanıtlıyor.

MUSTAFA ASLAN

…………………………….

Sanatsal Gerçeklikler, Olgular Ve Öteleri…  Hasan Bülent Kahraman, Kapı Yayınları’nda I. Basım:Temmuz 2016, İstanbul

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016