OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

sadreddin konevi’den 2 yapıt

IMAG1772

Sadreddin Konevi Kitaplığı

Kapı Yayınları Sadreddin Konevi’nin yapıtlarından ikisini  ‘Vahdet-i Vücud ve Esasları’ ve’Fususu’l-Hikem’in Sırları’ adlı yapıtları yayımlandı.

Vahdet-i Vücud ve Esasları

‘Vahdet-i Vücud ve Esasları’ adlı yapıtta yer alan konular şunlardır:Birinci Nas:Hakk’ın mutlaklığı, İkinci Nas: Hakk’ın mutlaklığı, iktiza ve türleri, Üçüncü nas:İlim malum ilişkisi, Hüküm -mahkum-ı Aleyh ilişkisi, Dördüncü Nas:İlim ve varlık ilişkisi, Beşinci Nas:Gerçek bilgi, Altıncı Nas:Hüviyet gaybı, Yedinci Nas:Salik ve sülük, Sekizinci Nas:Tedir teessür ilişkisi, Dokuzncu Nas: Bir ve Çok ilişkisi, Onuncu Nas:İsim ve sıfatlar, On Birinci Nas: Rıza ve kabet, On İkinci Nas:Alim – malum ilişkisi, On Üçüncü Nas/A: Kamil Bilgi,On Üçüncü Nas/B: Mutlaklık ve mukayyetlik, On Dördüncü Nas:Kemal ve ekmalliğin sırrı, On Beşinci Nas:Hakk’ın Hakikati, On Altıncı Nas:Üç tenzih türü, On Yedinci Nas:Kıdem ve hadislik hükmü, On Sekizinci Nas:Kevni ve ilahi bilginin külli esasları,On Dokuzuncu Nas:Münasebetler, Yirminci Nas:Vücud-ı Hak, Yirmi Birinci Nas:Nasların Sonuncusu.

 Fususu’l-Hikem’in Sırları

BooITgQCMAAPnaJ.jpg largeSadreddin Konevi ‘Fususu’l-Hikem’in Sırları’ adlı yapıtında İbn Arabi’nin ünlü yapıtının gizemlerini ortaya koymaya çalışıyor. Bu yapıtta yer alan konu şalıkları şunlardır:Adem fassı, Şit fassı, Nuh fassı, İdris fassı, İbrahim fassı, İshak fassı, İsmail fassı, Yakub fassı, Yusuf fassı, Hud fassı,  Salih fassı, Şuayb fassı, Lut fassı, Üzetr fassı, İsa fassı, Süleyman fassı, Davud fassı,  Yunus fassı, Eyyub Fassı, Yahya fassı,  Zekeriya fassı, İlyas fassı, Lokman fassı, Harun fassı, Musa fassı, Halid fassı, Muhammed fassı.

“…

Üçüncü mertebeye ait itibar ise kendisine hükümlerinkatışmayışı açısından vahdetin ele alınmasıdır.

Bu hükümler, iki kısımdır.Birisi vahdete taakkul edilir. fakat zuhuru bir veya daha fazla şarta bağlıdır. Bununla beraber bu birlik, zat ile bilkuvve onları kapsar.  İkinci tür sıfat ve hükümler ise vahdet zatıyla kapsamaz.” (s.79)

Konunun meraklarına önerilir.

Mustafa ASLAN

———–

*Sadreddin Konevi Kitaplığı, Fususu’l-Hikem’in Sırları, I. Basım:Kapı Yayınları, İstanbul, Mayıs 2014

*Sadreddin Konevi Kitaplığı, Vahdet-i Vücud ve Esasları, I. Basım:Kapı Yayınları, İstanbul, Mayıs 2014

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016