OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Roma’dan Sonra Avrupa

IMAG2936(1) - Kopya Roma’dan Sonra Avrupa

İlkçağ ve Ortaçağ’la ilgili özellikle Ortaçağ’la ilgili bilinenlerin dışında değerlendirdiği Julia M. H. Smith’in  ‘Roma’dan Sonra Avrupa-Yeni Bir Kültür Tarihi 500-1000’  adlı yapıtı Alfa Yayınları Tarih Dizisi’nden okura ulaştırıldı.

 konular

Julia M. H. Smith’in ‘Roma’dan Sonra Avrupa-Yeni Bir Kültür Tarihi 500-1000’ adlı yaptında yer alan konu başlıklarından kimileri şöyle sıralanıyor: Konuşma ve yazma, Babil Kulesi,  Otorite dilleri, Yerel okuryazarlık, seçkin okuryazarlık, Yaşam ve ölüm,  Felakete tepkiler, Dostlar ve akrabalar, kimlik, şeref ve intikam, Erkekler ve kadınlar, toplumsal cinsiyet farklılıkları,  Emek ve lordluk, kölelik ve özgürlük, köylüler ve lordlar, Statü arayışı,  Almak ve vermek, İktidar manzaraları, servet manzaraları, Hazine, hediyeler ve hamilik, ,ideolojiler, rallık ve Hıristiyanlık, Hıristiyanlığın yayılması,  Paganlar ve Hıristiyanlar, İyi krallar, kötü krallar,  Roma ve Avrupa halkları,  Roma MS 500, Paderborn MS 799,  Roma MS 1027.

“Hıristiyanlığın yayılmasına ister resmi arçlarla ister  gayri resmi araçlarla odaklanalım, dinsel değişimin her zaman toplumsal bağlamlar, çoğu kez aynı zamanda siyasal olan bağlamlar içindegerçekleştiğini sürekli hatırlarız.” (s. 301)

ilkçağ ve ortaçağ

Julia M. H. Smith ‘Roma’dan Sonra Avrupa-Yeni Bir Kültür Tarihi 500-1000’ adlı yapıtında ilkçağ ve ortaçağ ile ilgili yerleşik görüşlerin karşısında olduğunu gösteriyor. Birçok açıdan değerlendirme yaptığı tarihin bu iki önemli devrini çeşitli yönleriyle değerlendiriyor. Genel tarihsel bilgimize yeni şeyler katacağı şeyler olduğu gibi, bu kitap, çok özel bilgiler edinmemizi de sağlıyor. Yazarın 6. yüzyıl Galya’sından rüşvet konusunda verdiği  bilgiler okunmaya değer özellikler taşıyor. Övgülerle dolu bir düğün davetiyesi sunulan kral bunun karşılığnda ne verdi dersiniz?

“Siyasal amaçlara ulaşmanın bir aracı olarak hediye vermek, arabalar dolusu altın ve mücevher ölçeğinde olmak zorunda değildi; bir çayırdan toplanmış bir demet çiçek ya danazikçe yazılmış bir mektup da olabilirdi. Bunu görmek için, 6. yüzyıl Galya’sında …”(s.265)

 

‘Roma’dan Sonra Avrupa-Yeni Bir Kültür Tarihi 500-1000’ adlı yapıtında Julia M. H. Smith bilinenlerin dışında şeyler söylüyor İlkçağ ve Ortaçağ ile ilgili.

Mustafa ASLAN

—————————-

Roma’dan Sonra Avrupa-Yeni Bir Kültür Tarihi 500-1000, Julia M. H. Smith, Çeviren: AhmetFethi, I. Basım:Alfa Yayınları Tarih Dizisi, İstanbul, Şubat 2015

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016