OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

refik halid okları kırılmış kirpi-mustafa aslan


refik halid
okları kırılmış kirpi

Ahmet Özalp’in Kapı Yayınları arasında çıkan ‘Refik Halid Okları Kırılmış Kirpi’ adlı yapıtı Refik Halid Karay’ın yapıtlarının her basımnda kimi değişikliklere uğradığını göstermenin yanında Cumhuriyet yönetimini  eleştirilen bir yapıt.

Hangi kitaplar?

‘Refik Halid Okları Kırılmış Kirpi’ de N. Ahmet Özalp Refik Halid Karay’ın Kirpi adıyla yazdığı ‘Kirpi’nin Dedikleri’ adıyla kitaplaştırdığı yazılarından başlayarak anlatıyor. Bir papagan adı olan ‘Ağo Paşa’ ağzından yazdığı yazılar (Ağo Paşa’nın Hatıratı), Ay Peşinde, Guguklu Saat, Memleket Hikayeleri Hakk-ı Sükut,Tanıdıklarım, Bir Ömür Boyunca… adlı yapıtlarındaki çıkarılan ya da değiştirilenn sözcük, parağraf ve sayfaları karşılaştırmalı olarak gösteriyor. İşte bir örnek:

“…tıraşı uzun bir yaver, boynu sargılı bir belediye memuru, dört kadar Anadolulu, sekiz suhte ve bir hayli alacaklı sıkışmış…”

”    ‘…tıraşı uzun bir yaver, boynu sargılı bir belediye memuru, dört kadar köylü, sekiz softa ve bir hayli alacaklı sıkışmış…’ (Kaleme nasıl çerağ oldum, s.321.) ” (s. 16)

‘Refik Halid Okları Kırılmış Kirpi’ de N. Ahmet Özalp yapıtlarında değişiklikler yapıldığını örneklerle gösterdiği Refik Halid Karay’ın yapıtlarını esas alarak yapmanın yanında bu konuda çalışma yapanların da bilgilerine başvuruyor.

Eleştiriler

‘Refik Halid Okları Kırılmış Kirpi’ de N. Ahmet Özalp yapıtlarında değişiklikler yapıldığını, kimi bölüm ya da makalaelerin çıkarıldığını örneklerle göstererek Tek Parti yönetimini eleştiryor. Kimi demokratik olmayan kişi ve yönetimlerle benzerlikler kuruyor. Önsözde bu konuda kısaca şmyle diyor, yazar:

“Ortaya çıkan toplam, Refik Halid’in muhalif kimliğini olduğu gibi görmemizi sağlayacaktır  kuşkusuz: Ama kaleminden kan damlayan bir yazar göreceklerini umanları da düş kırıklığına uğratacaktır.” (önsöz)

‘Refik Halid Okları Kırılmış Kirpi’ de N. Ahmet Özalp Refik Halid’in muhalif yanının yapıtları değiştirilerek ya da yapıtlarından kimi yerler çıkarılarak yapıldığını örneklerle gösteriyor. Yazar, bunun yanı sıra bu edimin demokratik olmayan yanlarını ortaya koyuyor.

Refik Halid Okları Kırılmış Kirpi, N. Ahmet Özalp, 1. Basım:Ocak 2011, Everest Yayınları-İstanbul

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016