OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Rabelais ve Ortaçağ-Rönesans Halk Kültürü

RABELAIS VE ORTAÇAĞ – RÖNESANS  HALK KÜLTÜRÜ

Mihail Bahtin’in François Rabelais’yi değişik yönlerden incelediği ‘Rabelais ve Ortaçağ-Rönesans ve Halk Kültürü’ adlı yapıtı Alfa Yayınları aIMAG0244_1rasında okurla buluşturuldu.

“Grangousier ve Gargamelle de böyle açık ad-lakaplardandır. Gargantua biraz daha karışıktır. Bu adın etimolojisi belirlilikten yoksundur ve anlaşılan Rabelais ve çağdaşları için de açık değildir.” (s.510)

 RABELAİS VE YAPITLARI

Mihail Bahtin ‘Rabelais ve Ortaçağ-Rönesans ve Halk Kültürü’ adlı yapıtında çeşitli açılardan  Rabelais’yi irdeliyor. Bu irdeleme bir yandan da onu edebiyat tarihi içindeki yerini belirlemek anlamına geliyor. Öte yandan yazdıklarından yola çıkılarak bir başka değerlendirme yapılıyor.

Coena Cypriani içeriğiaçısından kesinlikle Zenon’un vaazını andırır, fakat ondan çok daha ileri gitmektedir Coena Cypriani‘nin yazarı, yalnız şölenlerden değil, Eski ve Yeni Ahit’in tüm bayram imgelerinden devasa bir derleme yapmaktadır.” (s.214)

BÖLÜMLER

Mihail Bahtin’in  ‘Rabelais ve Ortaçağ-Rönesans ve Halk Kültürü’ adlı yapıtında yer alan bölüm başlıkları şöyle sıralanıyor: Giriş-Sorunların saptanması, Birinci bölüm-Gülmece tarihinde Rabelais, İkinci bölüm-Rabelaie’nin romanında sokak dili, Üçüncü bölüm-Rabelais romanında halk-bayram biçim ve imgeleri, Dördüncü bölüm-Rabelais’de şölen imgeleri, Beşinci bölüm-Rabelais’de grotesk beden imgesi ve kaynakları, Altıncı bölüm-Rabelais’nin romanında maddi-bedensel aşağının imgeleri, Yedinci bölüm- Rabelais’nin imgeleri ve çağının gerçekliği, Ek- Rabelais ve Gogol.

“Pantagruel belli bir ölçüde, bu doğal felaketlerin yarattığı kozmik korku ve dinsel-eskatolojik yapıya neşeli bir yanıttı. Önümüzde, halk-sokak temellerine dayanan harika bir Rönesans gazeteciliği örneği durmaktadır. Tarihsel bir momentin olumsuz olayları, olumsuz düşünceleri ve yapısının savaşçı bir yankısıdır bu.” (s.376)

François Rabelais’yi çeşitli yönlerden inceleyen  ‘Rabelais ve Ortaçağ-Rönesans ve Halk Kültürü’ okuru Rönesans ve Ortaçağ hakkında bilgilendiriyor ayrıca.

MUSTAFA ASLAN

————————

 Rabelais ve Ortaçağ-Rönesans ve Halk Kültürü, Mihail Bahtin, Çeviren:Sabri Gürses, I. Basım:Alfa Yayınları, İstanbul, Mart 2016

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016