OkulBil TV

Eğitim - haber - Sanat

Prof. A. Muhibbe Darga’yı kaybettik

Prof. A. Muhibbe Darga’yı sabaha karşı kaybettik. Yeri doldurulamaz özel insanlarımızdandı.

Saygıyla…

Prof. Dr. A. Muhibbe Darga

İÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nde, 1943 yılında arkeoloji ve eskiçağ filolojisi eğitimini tamamladı. Bu süreçte, alanında öncü hocaların, Ord. Prof. Arif Müfid Mansel, Prof. Dr. H. Th. Bossert, Prof. Dr. E. Bosch’in derslerine devam etti, Region kazılarında çalıştı, hocalarıyla Anadolu keşif gezilerine katıldı. Lisans tezini Prof. Dr. Th. Bossert denetiminde tamamladıktan sonra aynı hocanın kürsüsünde lisans tezini ve doktorasını yaptı; 1947-1951 yılları arasında Bossert, Halet Çambel ve Bahadır Alkım’la Karatepe (Adana) kazılarına katıldı. Bir dönem Güneydoğu Anadolu’da Elazığ ve Muş’ta çeşitli liselerde hocalık yaptı. 1959 yılında ayrıldığı üniversitesine geri döndü. 1965’te doçent, 1973’te profesör oldu. Side dili üzerinde çalışmaları ve yorumlarıyla bu dilin çözümüne katkıda bulundu. Bölümünde Kültepe-Kaneş uygarlığı, Asur Koloni Çağı, Hitit sanatı ve Hitit dili ağırlıklı dersler verdi. Gedikli ‘Gaziantep), Değirmentepe (Elazığ) ve Eskiyapar (Çorum) kazılarına katıldı.

1978-1990 yılları arasında Karakaya baraj bölgesi kurtarma kazılarında Şemsiyetepe höyüğü (Elazığ) kazı başkanlığını üstlendi. 1985’de İÜ Ed. Fak.’den kendi arzusuyla emekliliğini istedi.1986 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Yılmaz Büyükerşen’in daveti üzerine Sinema ve Televizyon Bölümü’nün yüksek lisans öğrencilerine ‘Anadolu Uygarlıkları’ konulu dersler verdi. 1990-2004 arası Şarhöyük-Dorylaion (Eskişehir) kazılarının başkanlığını yaptı. Avrupa’da filolojik ve arkeolojik pek çok kongreye katıldı, bildiriler sundu. Yurtiçi ve yurtdışında konferanslar verdi. Müzelerimizin düzenlediği Avrupa sergilerinin kataloglarında yazılarıyla bilimsel katkıda bulundu. Kapadokya kitabında yer alan ‘Kanişli Beyler Asurlu Tüccarlar’ isimli makalesinin yanı sıra Karahna Şehri Kült Envanteri, Eski Anadolu’da Kadın (profesörlük tezi), alanında önemli kaynakça olan Hitit Mimarlığı Bir Yapı Sanatı Arkeolojik ve Filolojik Veriler ve Hitit Sanatı, kazı anılarını içeren Kazı Başkanının Karavanası isimli kitapları yazdı. Büyükbabası Mehmed Emin Bey’in seyahatnamesini yayına hazırladı ve İstanbul’dan Asya-yı Vusta’ya Seyahat ismiyle kitaplaştırdı. 2008 yılında Taner Tarhan, Aksel Tibet ve Erkan Konyar’ın editörlüğünde Muhibbe Darga Armağanı kitabı yayınlanmıştır. Prof. Darga, Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün muhabir üyesi ve Eski Çağ bilimleri Enstitüsü şeref üyesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016