OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

polonyalı simeon’un seyahatnamesi

1383389971314

 

polonyalı simeon’un seyahatnamesi

Polonyalı Simeon’un Seyahatnamesi 17. yüzyıla ilişkin gezi izlenimleri yer alıyor. Simeon’un gezi izlenimleri birkaç açıdan önem taşıyor, bizim için. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinden de izlenimlerini aktarıyor.

İtalya, Türkiye ve ortadoğu

Hrand der Andreasyan’ın klasik Ermenice’den çevirdiği ‘Polonyalı Simeon’un Seyahatnamesi’ adlı yapıt başta Türkiye, balkanlar ve bugünkü İtalya olmak üzere Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden kimilerine değiniyor. 17. yüzyıldaki görünüşlerini veriyor, ülkemizin ve bölge ülkelerinin.

“Muvasalatımızdan bir sene evvel, Venedikliler birçok sebepten dolayı oradaki Cizvitleri tart etmişlerdi, zira bu ruhani sınıfın mensupları fasit insanlardır. Cizvitler Papa’nın nezdine giderek şikayet etmişler, Papa da Venediklilere tekrar onları kabul ederek kiliselerini iade etmelerini emretmişlerdir.” (s.50)

İtalya’da siyasi meselelerine de değindiği Venedik, Roma başta olmak üzere dönemin havasının yansıtıldığı görülüyor. Türkiye’de Diyarbakır, Tokat, Muş, Ankara ve İstanbul yazarın gözlemlerini aktardığı illerimiz.

istanbul

Kudüs’e hacca giderken Mısır’a giden gemiye yetişememesinden dolayı İstanbul’da gelmek zorunda kalıyor. Aslında bu aksilikten de hoşnut olduğunu yazıyor. Dalıyor İstanbul’un içine ve kente ilişkin notlarını veriyor. 17. yüzyıl İstanbul’unun sosyal yaşantısını vermenin yanında kentteki kimi değişiklikleri de okurla paylaşıyor.

Yazarın İstanbul’la ilgili paylaştığı kimi konular şunlar: Ayasofya, Ayasofya’nın mucizeleri, Arslanhane, Atmeydanı, İstanbul ve yılanlar, Hünkar Sarayı, Cebehane, Esir Pazarı ve esir satışı, Divanhane…

İstanbul’dan sonra Ege ve Akdeniz kıyılarını dolaştıktan sonra Venedik’în yolunu tutuyor, oradan da yeni yolculuklara açılmak üzere.

Hrand der Andreasyan’ın toplu yapıtlarının ilki olan Polonyalı Simeon’un Seyahatnamesi zevkle ilgiyle okunmanın yanında 17. yüzyıldaki (1608-1619) Türkiye ve bölge ülkelerinin sosyal ve siyasal durumları ile ilgili gözlemlerini aktarıyor.

Mustafa ASLAN

 

Hrand Der Andreasyan, Toplu Eserler-I, Polonyalı Simeon’un Seyahatnamesi, I. Basım: Everest Yayınları, İstanbul, Eylül -2013

Updated: 17 Şubat 2014 — 18:48

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016