OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

PİR SULTAN ABDAL

aalPİR SULTAN ABDAL

Abdülbaki Gölpınarlı – Pertev Naili Boratav’ın Pir Sultan Abdal adlı yapıtı Kapı Yayınları arasında okura sunuluyor.

“Yürü bre Hıdır Paşa

Senin de çarkın kırılır

Güvendiğin padişahın

O da bir gün devrilir

…               ” (s.80)

Abdülbaki Gölpınarlı – Pertev Naili Boratav’ın Pir Sultan Abdal adlı yapıtı üç bölümden oluşuyor. Yapıtta  yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor:

Birinci Bölüm, “Pir Sultan’ın Zamanına, Hayatına Dair Notlar ve Menkabeleri” adını taşıyor.

Birinci bölümün konu başlıkları ise, Pir Sultan bibliyografyası, Pir Sultan’ın hayatı, zamanı ve Anadolu’da Alevilik hakkında notlar, Pir Sultan Abdal’ın menkabeleri ve bu menkabelere bağlı şiirler, Metinler, Bu şiirlere dair tarihi notlar.

İkinci Bölüm, “Metinler” adını taşıyor. İkinci bölümdeki konu başlıkları ise şunlardır:Pir Sultan’ın olduğu şüphe götürmiyen şiirler, Pir Sultan’ın olduğu şüpheli bulunan şiirler.

Üçüncü Bölüm “Ek Şiirler” adını taşıyor. Bu bölümdeki konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Ek şiirler, Lügatçe, Ek lügatçe, Has isimler indeksi, Şiirlerin fihristi.

“Pir Sultan alim olmasa bile halk şiirinin tekniğine tamamiyle vakıf. Vezin hatası, yersiz duraklarda kelime bölmeleri onda hemen hemen hiç yok. Bazı  şiirlerinde böyle aksaklıklara tesadüf edilse bile bunlar şüphe yok ki söyliyenlerin, istinsah edenlerin hatası.” (s.29)

“Bu yıl bu dağların karı erimez

Eser bad-ı saba yel bozuk bozuk

Türkmen kalkıp yaylasına yürümez

Yıkılmış aşiret il bozuk bozuk

…   “(s.129)

Alanında uzman Pertev Naili Boratav ve  Abdülbaki Gölpınarlı, okura, büyük halk ozanımız Pir Sultan Abdal’ı çeşitli yönlerden irdeleyen bir yapıt sunuyor. Önerilir.

Mustafa ASLAN

………………………………….

Pir Sultan Abdal, Abdülbaki Gölpınarlı – Pertev Naili Boratav, Kapı Yayınları’nda I. Basım:Şubat 2017, İstanbul

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016