P e r i ç e h r e

PERİÇEHRE

Muhammed Hicazi Periçehre adlı romanında okuru bir serüvenle soluk soluğa gezdirirken aşk ve dostluk üzerine okurla önemli paylaşımlarda bulunuyor.

AŞK

Aşkı bir ateşe benzeten Hicazi romanının üç önemli kahramanından birisi olan Feridun’a Ali’yi yazdığı mektupta sevgilinin neşe kasemize zehir dökmemesi gerektiğini, özgürlük uçuşunda bize eşlik edemeyeceğini söyletiyor.

Aşk alçaklık ve soysuzluk değildir, ruhun safa göğüne uçması ve yükselmesidir; baştan başa zevk ve murat almadır. Aşk, yani iki ruhun dünya aleyhine birleşmesi…İki gönül bir olunca bela ordusu…“(s.125)

TÜRK, TÜRKMEN-RUS, RUSYA

Muhammed Hicazi’nin Periçehre adlı romanında Türk ve Türkmen izlerine rastlıyoruz. Yapıtta Türk dilinde söz edilirken yapıtta Türkmen kahramanlarla karşılaşıyoruz. Yapıtta kahramanımızın sevgilisi Periçere’nin durumuyla ilgili konularda Türkmenlerden söz ediliyor.

Periçehre adlı romanında Hicazi Ruslardan ve Rusya’dan da söz ediyor. Yazar aslında bu kimlikleri vermekle İran’ın tarihsel süreç içerisindeki durumunu gözler önüne seriyor.

“Periçehre’nin peşinden Rusya’ya gidip, onu kurtarmanın gerektiği, eğer İran’a gitmişse benim oradan  benim İran’a geçişimin daha kolay olacağı tarzındaki düşüncemi…” (s.100)

Çağdaş İran edebiyatının öncü adlarından olan Muhammed Hicazi’nin Periçehre adlı rahat okunan romanı dostluk ve aşk konusunu kahramanları aracılığıyla okura sunuyor.

Mustafa ASLAN

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Periçehre (Roman), Muhammed Hicazi, Çeviren:Halil İbrahim Sarıoğlu, I. Basım:Kapı Yayınları, İstanbul, Şubat 2013

Updated: 13 Ağustos 2018 — 10:10

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir