OkulBil TV

Eğitim - haber - Sanat

İlköğretim Kurumlarında Ders Saatleri

(2) İlköğretim kurumlarında; a) Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince teneffüsler için en az 10 dakika ayrılır. b) Normal öğretim yapılan okullarda yemek ve dinlenme için en az 40, en çok 90 dakika süre verilir. Bu süre okul yönetimince okul çevresinin şartlarına göre düzenlenir, il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne bilgi verilir. İkili öğretim yapılan […]

Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlarının İşleyişi Ders yılı süresi ve haftalık ders programı

Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlarının İşleyişi Ders yılı süresi ve haftalık ders programı MADDE 5 – (1) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında ders yılı süresinin 180 iş gününden az olmaması esastır. a) Ders yılı, yarıyıl ve yaz tatilinin başlama ve bitiş tarihleri, Bakanlıkça her yıl düzenlenen çalışma takviminde belirtilir. Bu tarihler göz önünde […]

Eğreti Gelinler

EĞRETİ GELİNLER Şükran Kozalı’nın Denizli yöresinde yaşanan gerçek olaylardan yola çıkarak yazdığı Eğreti Gelinler adlı yapıtı okura Mona Yayınları tarafından sunuldu. “Artık rüyalarımı iyice örgütlemiştim. Annem istediğim rüyayı verecekti bana. Onun onayına ihtiyacım var. Emin, iyi, doğru ve sağlam bir ilişki içinde olduğunda insanın sürekli eksik kalan şeylerle kendini, ortamı yadırgaması mümkündü.” (s.283) EĞRETİ GELİNLİK […]

MEB İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ – 2018 (Eklerle)

MEB İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ (Eklerle) Resmi Gazete Sayı : 29072 YÖNETMELİK Milli Eğitim Bakanlığından: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel, okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarının Türk Milli Eğitiminin […]

Sınıf Yükseltme (Atlatma) Nasıl Yapılır?

  Sınıf Yükseltme (Atlatma) Nasıl Yapılır? Sınıf yükseltme ya da sınıf atlatma konusu öğretmenlerin merak ettiği konulardan birisidir. Madde 49 — (Değişik: 20.8.2007/26619 RG) İlköğretimde 1-5 inci sınıflara devam eden öğrencilerden beden ve zihince gelişmiş olup bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar, sınıf/şube rehber öğretmeni ve varsa okul rehber öğretmeninin önerisi ile velinin […]

Çilek Koklayan Adam

Çilek Koklayan Adam Hakkı Ergök’ün yedinci sanatın ülkemizdeki durumuna şöyle bir bakıp sorunlarını ortaya dökmeye çalıştığı romanı Çilek Koklayan Adam adlı yapıtı Mona Yayınları arasında okura sunuldu.   YEDİNCİ SANATIN ÜLKEMİZDEKİ DURUMU VE DİZİLER Hakkı Ergök Çilek Koklayan Adam adlı yapıtında kahramanı bir film önetmeni. Yönetmenimizin uzun uzun serüvenini anlatıyor, Ateş adlı kahramanı aracılığıyla anlatıyor. […]

OkulBil TV © 2016