OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

özgürlüğün evrimi

Özgürlüğün Evrimi

Felsefeci Daniel C. Dennet’in ‘Özgürlüğün Evrimi’ adlı yapıtı Alfa Yayınları bilim dizisinden okura Çağatay Tarhan çevirisiyle sunuldu.

konular

Daniel C. Dennett’in on bölümden oluşan ‘özgürlüğün Evrimi’ adlı yapıtında yer alan bölüm ve konu başlıkları şöyle sıralanıyor: “Doğal Öz20151223_201741 (1)gürlük” adını taşıyan birinci bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Ne olduğumuzu öğrenmek, Ben, olduğum kimseyim, Soluduğumuz hava, Dumbo’nun sihirli tüyleri ve Paulina tehlikesi, Kaynaklar ve ileri okumalar üzerine.

İkinci bölümün başlığı “Belirlenimcilik Hakkında düşünürken Kullanılacak Bir Araç” adını taşıyor. Bu bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: İşe yarar bazı basitleştirmeler, Conway’in yaşam dünyasında fizikten tasarıma, Tepeden inmecilik yapabilir miyiz?

“Belirlenimcilik hakkında Düşünmek” adını düşünmek adını taşıyan üçüncü bölümde yer  alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Olası dünyalar, Nedensellik, Austin’in vuruşu, Bilgisayarda satranç maratonu, Belirlenimci bir evrende gerçekleşen nedensiz olaylar, gelecek geçmiş gibi mi olacak? Kaynaklar ve ileri okumalar üzerine notlar.

Dördüncü bölümün başlığı  “Özgürlükçülük Soruşturması” adını taşıyor. Dördüncü bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Özgürlükçülüğün cazibesi, Çok ihtiyaç duyulan boşluğu nereye koymalıyız? Kane’in belirlenimsizci karar verme modeli, İlk memelilere dikkat, Nasıl “Bana bağlı” olabilir?  Kaynaklar ve ileri okumalar üzerine notlar.

Beşinci  bölüm” Tüm Bu Tasarım Nereden Geliyor” adını taşıyor. Bu bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: İlk zamanlar, mahkum ikilemi, E pluribus unum? Ara söz: Genetik belirlenimcilik tehdidi, Özgürlüğün dereceleri ve gerçeği arayış, Kaynaklar ve ileri okumaya ilişkin notlar.

Altıncı bölüm” Açık Zihinlerin Evrimi” adını taşıyor. Bu bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Kültürel ortak yaşam primatları bireylere nasıl dönüştürdü? Darwinci açıklamaların çeşitliliği, Güzel aletler, fakat hala bunları kullanmak zorundasınız, Kaynaklar ve ileri okumalar üzerine notlar,

Yedinci bölüm “Ahlaki Aktörlüğün Evrimi” adını taşıyor. “Ahlaki Aktörlüğün Evrimi” adlı bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Benbencilik, İyi görünmek için iyi olmak, Kendinizle baş etmeyi öğrenmek, Pahalı erdem nişanlarımız, Kaynaklar ve ileri okumalar üzerine notlar.

” Döngünün Dışında mısınız?” adını taşıyan sekizinci bölümde yer alan konular şöyle sıralanıyor:  Yanlış ahlakı resmetmek, Ruhunuz sizi ne zaman hareket ettirirse, Bir zihin yazıcısının bakışı, Bir kimsenin kendisinin kendiliği, Kaynaklar ve ileri okumalar üzerine notlar.

Dokuzuncu  bölüm” Önyüklemeyle Kendimizi Özgür Kılmak” adını taşıyor. Bu bölümde yer alan konular şöyle sıralanıyor: Nedenleri nasıl yakaladık ve onları nasıl kendi kendimize yaptık, Zihin mühendisliği ve ussallığın silahlanma yarışı, Dostlarımdan gelen küçük bir yardımla, özerklik, beyin yıkama ve eğitim, Kaynaklar ve ileri okuma üzerine notlar.

Onuncu ve son bölüm “İnsan Özgürlüğünün  Geleceği ” adını taşıyor. adını taşıyor. Bu bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Sessizce temize çıkmaya karşı durmak, “Teşekkürler, buna ihtiyacım vardı!” Olmak istediğimizden daha mı özgürüz? İnsanın özgürlüğü kırılgandır.

‘Özgürlüğün Evrimi ‘ adlı yapıtında Daniel C. Dennett, özgürlük ve Darwinizm konularının  yanı sıra belirlenimcilik konularına da değiniyor.

Mustafa ASLAN

————————–

Özgürlüğün Evrimi, Daniel C. Dennett, Çeviren:Çağatay Tarhan, I. Basım:Alfa Yayınları Bilim Dizisi, İstanbul, Ocak 2016

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016